De Heulenaar

Praktijk voor integrale natuurgeneeskunde

Vergoeding vaak via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Het belang van water

Water is van levensbelang. Zonder water kan er geen leven bestaan. Mensen die geen water meer krijgen, sterven onherroepelijk. Op dorre, droge grond kan niets groeien.

Onze aarde bestaat voor 70 à 80 procent uit water. Ook ons lichaam, onze organen bestaan voor 70 à 80 procent uit water. We gebruiken gemiddeld meer dan 10 liter water per dag per persoon: een volwassene drinkt 2 ½ liter water per dag en we nemen dagelijks via de huid nog eens 1½ liter water op, bijvoorbeeld bij het douchen.

Maar wat weten we eigenlijk van water?

Water heeft wonderbaarlijke eigenschappen waar nog steeds geen goede wetenschappelijke verklaring voor gevonden is. Het lijkt erop dat water kan worden beïnvloed door muziek, woorden, teksten, straling en zelfs door positieve of negatieve gedachten. Hier zijn talloze experimenten naar gedaan. De bekendste zijn die van de Japanse onderzoeker, Masaru Emoto. Hij vroor watermonsters in die tevoren waren blootgesteld aan negatieve of positieve woorden, gedachten, emoties of verschillende soorten muziek. Daarna maakte hij foto's van de waterkristallen. Water dat werd blootgesteld aan muziek van Beethoven of Mozart leverde prachtige, harmonieuze kristallen op. Als ditzelfde water werd blootgesteld aan harde, dissonante muziek resulteerde het in lelijke, misvormde kristallen.

Rijstexpereriment

In een ander experiment plaatste Emoto 3 glazen bekers met rijst naast elkaar en vulde ze alle drie met water. Vervolgens sprak hij een maand lang de drie glazen toe. Tegen het eerste glas zei hij elke dag: “Dank je wel”. Tegen het tweede glas zei hij: “Idioot”. Het laatste glas negeerde hij volledig. Het resultaat na een maand was verbluffend: De rijst in het eerste glas was gaan fermenteren en er steeg een heerlijke geur uit op. De rijst in het tweede glas was zwart geworden. De rijst in het glas dat genegeerd was, begon te rotten.

Intention experiment

In Rusland hebben wetenschappers soortgelijke experimenten uitgevoerd. Konstantin Korotkov van de Technische Staatsuniversiteit in St. Petersburg heeft samen met Lynn McTaggart ( what doctors don't tell you)een experiment uitgevoerd om de invloed van gedachten op water te testen: één van haar “intention experiments”. Bijna 3000 mensen uit de hele wereld stuurden liefde en licht naar een watermonster in St. Petersburg. Tests tijdens en na de vastgestelde periode lieten zien dat de structuur van het water veranderde: de energetische waarde van het water was gestegen.

Hoe staat het met de kwaliteit van ons water?

Het water dat wij dagelijks drinken heeft honderden kilometers afgelegd door lange, rechte buizen met rechthoekige bochten. De manier waarop het water is getransporteerd, lijkt in niets meer op de natuurlijke beweging die bij water past, namelijk draaiend, kolkend, meanderend. Bovendien wordt het water ook nog chemisch gezuiverd. Hierdoor wordt de functie van water als informatiedrager volledig vernietigd. Tegen de tijd dat het water bij ons thuis uit de kraan komt, is de structuur van het water drastisch veranderd en is de energetische waarde van het water sterk verminderd. Het water dat wij dagelijks drinken uit de kraan is praktisch dood.

Konstantin Korotkov heeft onderzoek gedaan naar het water dat afkomstig uit Roraima, een moeilijk toegankelijk gebied in Venezuela. Dit water is uniek omdat het nog nooit in aanraking is gekomen met mensen. Korotkov heeft monsters genomen van dit water en de energie van dit water bleek 40.000 maal sterker dan de energie van gewoon water.

Gevitaliseerd water in de landbouw

Met behulp van moderne technologie kan water kunstmatig gevitaliseerd worden.

In de landbouw zijn experimenten uitgevoerd met het gebruik van gevitaliseerd water. Wat blijkt? Groenten en fruit die worden geïrrigeerd met gestructureerd water groeien sneller en zijn sterker. De voedingswaarden zijn beduidend hoger. Bovendien is er 20% minder water nodig en hoeft er geen kunstmest gebruikt te worden. Dit betekent dat nogal wat! Dit kan een grote bijdrage leveren aan de oplossing van het voedseltekort op onze aarde en van de vervuiling van de bodem.

Gevitaliseerd water en onze gezondheid

Een ander experiment toont aan dat de PH-waarde in het bloed van mensen verbetert na het drinken van een glas gevitaliseerd water. De moleculen van het bloed vóór het drinken van het bloed zien er onder de microscoop geklonterd uit. Na het drinken zijn de moleculen losser van elkaar en helderder.

Conclusie

Water reageert op gedachten, zelfs op grote afstand. Water is in staat om invloeden van buitenaf te ontvangen en te onthouden. Alles dat met water in contact komt laat een spoor na in het water. De chemische compositie van water verandert niet, die blijft H2O. Wat verandert is de structuur, de manier waarop de moleculen zijn geclusterd. De moleculen werken als geheugencellen. Water is een soort computer, het slaat alles op. Al deze ontdekkingen sporen ons aan om bewuster te worden van de invloed van onze gedachten en stemmingen. Onze gedachten en stemmingen beïnvloeden niet alleen ons water, maar ook ons lichaam en onze omgeving. Dit geeft ons ongekende mogelijkheden maar tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid! Wij zijn namelijk de scheppers van onze eigen gedachten, stemmingen enzovoort. Wij zijn meteen ook de enigen die dit kunnen veranderen. Als we ervoor kiezen om liefdevolle en positieve gedachten te hebben leveren we een positieve bijdrage aan onze eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid en aan de wereld om ons heen

Bron: lidyvankoppen

De laatste 10 jaar wordt er door Gerard Pollack Ph.D.  onderzoek gedaan naar de eigenschappen van water aan de universiteit van Washington.

Hij schreef tot nu twee boeken over zijn bevindingen met betrekking tot deze fascinerende stof.