De Heulenaar

Praktijk voor integrale natuurgeneeskunde

Vergoeding vaak via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Toegepaste Kinesiologie of `Touch for Health`

Waar komt het vandaan? Wat is het?

In de jaren zestig van de vorige eeuw werd de term Toegepaste Kinesiologie voor het eerst gebruikt door George Goodhart, een Amerikaanse chiropractor. Hij gaf deze naam aan de testen die vandaag de dag gebruikt worden bij Touch For Health en andere vormen van Kinesiologie.

Touch for Health is een spier- en energie versterkende methode die tot doel heeft het lichaam in een goede conditie te brengen en te houden. Het biedt de mogelijkheid om met behulp van manuele spiertesten spierzwakten en energieblokkades op te sporen, welke veroorzaakt worden door een emotionele, fysieke of chemische onbalans, waarna ze met simpele technieken worden gecorrigeerd.

Kinesiologie betekent: de kennis over het bewegen van en in het lichaam.

De toevoeging “toegepast” verwijst naar de praktische bruikbaarheid; met andere woorden: het blijkt in de praktijk te werken; het is beproefd en effectief gebleken.

Er zijn verbindingen gelegd met oosterse en westerse gezondheidsprincipes. Vooral de acupunctuur, de traditionele Chinese geneeskunde en de westerse Kinesiologie zijn van invloed.

Ook het toenemende inzicht in de werking van stressregulerende mechanismen draagt ertoe bij dat de Toegepaste Kinesiologie heden ten dage een holistische benadering is.

Zowel de fysieke, structurele, als de emotionele en chemische aspecten van het mens-zijn worden erbij betrokken.

Wat is het uitgangspunt?

Het uitgangspunt is het evenwicht in de psychische of emotionele, structurele of lichamelijke en chemische of stofwisselingsprocessen.

Een onevenwichtigheid in deze processen beïnvloedt de vitale levensenergie.

Wanneer bijvoorbeeld een stoornis optreedt in één van die processen, kunnen er door compensatiemechanismen stoornissen in andere processen ontstaan.

Hoe raak je uit balans?

Door stress en negatieve impulsen van buiten of van binnenuit kun je uit balans raken:

Voeding waar je niet goed tegen kunt of allergisch op reageert geeft een onbalans in de stofwisseling.

Spanningen of sterke emoties kunnen een psychische onbalans geven.

Letsel van of spanning in spieren of ander weefsel, kunnen een lichamelijke onbalans geven.

Spieren verzwakken door deze impulsen en door middel van een spiertest kan dit worden vastgesteld.

Wat is een spiertest?

Een spiertest is een met de hand uitgevoerde methode voor het meten van vitale energie. Normaal kan een spier die is samengetrokken met gemak een lichte druk weerstaan.

Deze druk wordt met de hand gegeven. Na een negatieve impuls kan de spier dat echter niet. Dan “test” de spier zwak.

Op deze manier geeft het lichaam c.q. de spier aan wat er aan de hand is en ook wat er gedaan moet worden om de balans te herstellen.

Heel praktisch en heel doelmatig.

De geteste spieren zijn alle gerelateerd aan bepaalde organen, weefsels, klieren en meridianen. Door te testen krijgen we inzicht in het ontstaan van de klachten en onderliggende stressfactoren en kunnen we het lichaam energetisch in balans brengen, waardoor het zelfregulerend vermogen van het lichaam hersteld wordt en de energie weer kan doorstromen.

Verder kan uitgezocht worden welke aanpassingen in de voeding het lichaam verder in balans kunnen brengen door bepaalde zaken toe te voegen, bijvoorbeeld vitamines/ mineralen, of juist weg te laten (bijvoorbeeld allergenen). Zijn stoffen goed voor ons dan testen we "sterk" als we er aan blootgesteld worden, zijn stoffen niet goed voor ons dan testen we "zwak".

Via deze methode kan de therapeut ook testen welke therapiemethodes nodig zijn en op welke manier deze het beste kunnen worden toegepast. Als bloesemtherapie nodig is dan kan worden getest welke specifieke middelen kunnen worden toegepast.

Spiertesten worden ook ingezet bij aromatherapie, getest wordt dan welke geuren op dat moment voor u nodig zijn.

Om succesvol te kunnen testen is het belangrijk voldoende water te drinken voordat er getest wordt!

Wat houdt een behandeling met Toegepaste Kinesiologie in?

In een behandeling met Toegepaste Kinesiologie laat je spanningen en stress, die zijn gekoppeld aan een bepaald probleem of klacht, los.

Je krijgt inzicht in de achtergronden van dit probleem of deze klacht. Op bewust en/of onbewust niveau kun je zaken verdringen of verdraaien; op lichaamsniveau echter kan dat niet.

In de sessie gaan we daarom vooral communiceren met je lichaam en maken we contact met je blauwdruk.

Zo krijgen we inzicht in wat er aan de hand is en hoe we de stressoren weer uit je systeem kunnen krijgen. Verandering van houding is het gevolg.

Daardoor kun je schuld, angst, verdriet of andere negatieve gevoelens overwinnen.

Een stressor veroorzaakt emotie. Een emotie is een energiebeweging die in je hele lichaam gevoeld wordt.

Het woord E-MOTIE zegt het al: de E verwijst naar ENERGIE en MOTIE is beweging. EMOTIE = ENERGIE IN BEWEGING.

Als je toegeeft aan deze emotie door bewegen, lachen, huilen of zuchten is er niets aan de hand. Helaas hebben we geleerd onze emoties te onderdrukken. Onderdrukte emoties veroorzaken wrijving en hitte en in die hitte koppelen we de stressor aan ons lichaam.

Daarna komt het proces van ontkennen op gang: ”Het valt allemaal wel mee” en “zo erg is het nu ook weer niet”. Maar iedere keer als we emotie onderdrukken zullen we de hitte van de vorige keer nog voelen in de vorm van een verkrampte spier, een versnelde hartslag, een slechte concentratie, een gespannenheid in de maagstreek of iets anders.

In de sessie worden de stressor en het lichaam ontkoppeld. We doen dit door opnieuw met “Energie – MOTIE” te werken.

Door middel van spiertesten vinden we uit wat de oorzaken zijn, met welke stressoren je een verbinding bent aangegaan en we zoeken uit met welke techniek of correctie uit de Toegepaste Kinesiologie we de ontkoppeling kunnen maken.

De ontkoppeling gebeurt op een zachte, vriendelijke manier, zonder opnieuw door de oorspronkelijke emoties heen te moeten.

In principe komen alle problemen en klachten die je hebt in aanmerking voor een behandeling met Toegepaste Kinesiologie.

Na een behandeling treedt er heel dikwijls een gevoel van opluchting en ontspanning op: je voelt je letterlijk lichter, waardoor je er weer tegen kunt en je het gevoel krijgt dat je weer lekker in je vel zit.

Voor wie is Touch for Health

Touch for Health is een methode die door iedereen toegepast en ondergaan kan worden. Niet alleen is het geschikt voor mensen die klachten hebben, het is ook geschikt voor iedereen die klachten wilt voorkomen. De methode werkt zowel curatief als preventief.

Er is ook een vorm van toegepaste kinesiologie die specifiek mentale en emotionele disbalans behandelt en tevens ingezet kan worden om gestelde doelen te realiseren PSYCH-K

Hoe werkt het spiertesten?

Meestal werk ik met een armspier. De armen bevinden zich in een uitgangspositie. Vervolgens oefen ik een lichte druk uit op de spier, om deze in een andere richting te bewegen. Als de armen op deze plaats blijven, geeft dit aan dat het lichaam geen stress ervaart, de spier blijft 'sterk'.

Kun je de druk op je armen niet tegenhouden, en bewegen ze mee, dan wordt de spier 'zwak’. Dit betekent dat iets emotie en stress veroorzaakt. Op deze manier 'vertelt' ons lichaam welke emotie en stress ervoor zorgen dat we ergens last van hebben. En…… het vertelt ons ook wat nodig is om dit te veranderen!

Waarom een spiertest en niet “gewoon” praten?

Als we praten kunnen we niet alles zeggen wat er te vertellen valt. We weten vaak niet bewust wat we ontkennen of onderdrukken. We vertellen wat we ons herinneren.

Met een spiertest maken we contact met alle niveaus van ons bewustzijn: bewust, onbewust en op lichaamsniveau.

Tijdens het spiertesten heb je altijd zelf de leiding. Er is niets engs aan en het doet geen pijn!