De Heulenaar

Praktijk voor integrale natuurgeneeskunde

Vergoeding vaak via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Wat is Tension Myositis Syndroom (TMS)?

Dr. John Sarno omschreef tension myositis syndroom (TMS) in de zeventiger jaren als een psychosomatische, neurologische aandoening die chronisch pijn in het musceloskeletale systeem (het stelsel van spieren, pezen en ligamenten, beenderen, gewrichten en weefsels dat bewegen van het lichaam mogelijk maakt en het lichaam haar vorm geeft) genereert, onder invloed van onderdrukte emotionele of psychologische stress.

Sarno, medicus aan het Russisch Instituut voor fysiotherapie en professor in de klinisch fysiotherapie aan de NYU School of Medicine, schreef vier boeken over dit onderwerp. Hij kwam gedurende zijn onderzoek tot de conclusie dat tms aan de basis staat voor vele andere (pijn)syndromen, zoals bijvoorbeeld hooikoorts. Behandelen van de klachten bestaat o.m. uit het dealen mèt en oplossen vàn deze stress gerelateerde kwesties. Het onderliggende principe van tms is dat er een sterke relatie bestaat tussen lichaam en geest, het zogenaamde bodymind. Dit heeft verrassend veel overeenkomst met de Chinese visie op gezondheid en ziekte. Daar wordt gesteld dat de belangrijkste reden voor ziekte het verkeerd omgaan met emoties is. Emoties wellen volgens TCM op vanuit het lichaam vanuit de organen en stromen als energie door de meridianen.

Tot voor kort (h)erkende de overgrote meerderheid van de conventionele geneeskunde de diagnose tms, en de behandelwijze hiervan, niet. De laatste jaren krijgen de ideeën van dr. Sarno echter steeds meer bekendheid, en krijgen ook steeds meer bijval, ook vanuit medische hoek. Dr. Sarno verscheen op televisie in Abc's 20/20, schreef diverse artikelen voor Newsweek en voor de New York Times en kreeg bijval van Dr. Mehmet Oz (Ja, die Dr. Oz).

De arts stelt dat emotionele kwesties het autonome zenuwstelsel triggeren, dat vervolgens de aanvoer van bloed in spieren, zenuwen en fascia afremt, waardoor in de weefsels ischemie (een tekort aan zuurstof) optreedt. Het is dit zuurstoftekort dat pijn veroorzaakt in de weefsels.

Onderdrukte gevoelens van boosheid, angst, bezorgdheid of woede worden op deze manier als pijn in het lichaam vertaald. Deze pijn leidt de aandacht af van het werkelijke probleem, onderdrukte gevoelens. De patiënt concentreert zich op het verlichten van de fysieke symptomen, maar begrijpt niet dat deze pijn niet kan genezen zonder dat hij de oorzaak hiervan aanpakt. Zodra de patiënt inziet dat de klachten voortkomen uit emotionele problemen, en deze aanpakt, verdwijnt de pijn.

TMS "de symptomen"

TMS veroorzaakt uiteenlopende klachten, van zeer milde, tot zeer heftige klachten. De pijn komt en gaat. Veel patiënten met TMS klagen over rugpijn. Behalve pijn, rapporteren patiënten ook over verdoofheid, tintelingen, stijfheid en zwakte in het getroffen gebied. Dr. David Schecter, een arts uit Los Angeles, werkte samen met Dr. Sarno om dit ziektebeeld te onderzoeken. Schecter stelde dat de klachten zich niet beperken tot rugpijn, de onderzochte patiënten hadden ook klachten in andere delen van het lichaam.

Patiënten klagen vaak dat de klacht niet op één plaats blijft. De pijn beweegt van de één naar de andere plek in bijvoorbeeld de rug, maar kan ook op een geheel andere plek in het lichaam de kop opsteken. De pijn reageert niet op conventionele behandelingen, en is over het algemeen genomen niet gerelateerd aan fysieke activiteit. Soms is er tijdens vakanties een tijdelijke verbetering.

Sommige TMS patiënten hebben chronische pijn in rug, schouder of nek, leiden aan fibromyalgie of irritable bowel syndrome (prikkelbare darmsyndroom). Anderen zijn gediagnostiseerd met CVS (chronisch vermoeidheid syndroom TMJ (temporal mandibular jaw malfunction), spanningshoofdpijn of hooikoorts.

Tension Myositis Syndroom "de behandeling"

Nadat de diagnose TMS gesteld is, dit houdt vaak niet meer in dan dat er, ondanks onderzoek, geen duidelijke oorzaak voor de klacht gevonden wordt, begint de behandeling.

Als eerste stap in de behandeling moet de patiënt er van doordrongen zijn dat er geen fysieke beschadiging, maar een emotionele klacht aan de pijn ten grondslag ligt. Als volgende stap wordt de patiënt gevraagd een pijndagboek bij te houden, zodat duidelijk wordt onder welke omstandigheden klachten verbeteren of verergeren. Schecter raadt patiënten aan erover nadenken op welk gebied (onderdrukte) gevoelens een rol zouden kunnen spelen.

Nadat de patiënt vastgesteld heeft wat het probleem veroorzaakt wordt gevraagd om op schrift te zetten wat het probleem is, hoe uitgebreider het probleem omschreven wordt, hoe effectiever onderdrukte emoties die het zenuwstelsel triggeren aangepakt worden. Het dagboek helpt mensen met het identificeren van de onderdrukte emotie. Na verloop van tijd leren mensen uiting geven aan deze emoties i.p.v. deze te onderdrukken.

Het laatste deel van de behandeling van de behandeling bestaat eruit dat mensen hun leven leiden alsof ze geen pijn hebben. Uit onderzoek moet dan wel blijken dat er geen (ernstige) fysieke redenen zijn voor de klachten. Vaak wordt er wel wat schade gevonden, een lichte slijtage (artrose) in de gewrichten of een bulging disc (hernia), maar dergelijke schades ontstaan al vanaf ongeveer het 20e jaar, zonder dat mensen het merken. Het lijkt erop dat de pijn niet hierdoor voortgebracht wordt. Dr. Schecter adviseert om traditionele behandelingen voor pijnbehandeling te staken, deze zouden de pijn slechts (mentaal) bevestigen en daardoor de klachten verergeren. Patiënten wordt aangeraden hun normale fysieke bezigheden te hervatten.

Patiënten kunnen er baat hebben om met lotgenoten over hun klacht en de onderliggende emotionele problematiek te praten, in Amerika zijn hier speciale supportgroepen voor. Voor zover ik weet is dit in Nederland (nog) niet het geval. Sommige patiënten hebben baat bij psychotherapie, EFT, PSYCH-K, of een vergelijkbare therapie. Ook Bachbloesemtherapie kan verbetering van klachten geven.

Controversie rondom TMS

Ondanks dat vanuit de reguliere geneeskunde het bestaan van psychosomatische klachten erkend wordt twijfelen sommige medici of TMS een valide ziektebeeld is. Zij zijn van mening dat bewijs voor het bestaan van het Tension Myositis Syndroom, en de effectiviteit van de behandelwijze, ontbreekt. Omdat veel blessures sowieso binnen 6 weken vanzelf genezen, zou het volgens hen voorkomen dat bij patiënten ten onrechte de diagnose TMS gesteld wordt.

Desalniettemin lijkt het er op dat  terugkerende klachten vaak het Tension Myositis syndroom, een tekort aan zuurstof in de weefsels, betreft.


Bron: Healing Backpain van John E. Sarno MD