De Heulenaar

Praktijk voor integrale natuurgeneeskunde

Vergoeding vaak via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Wat is pijn?

Pijn is een subjectieve ervaring, iedereen beleeft zijn eigen pijn. Er is vaak geen directe relatie tussen de mate van weefselschade en de ernst van de pijn. Uit een groot Europees onderzoek blijkt dat ongeveer één op de vijf mensen lijdt aan chronische pijn, in Nederland zijn dat ruim drie miljoen mensen.

Volgens de International Association for the Study of Pain (IASP) is de definitie van pijn:

 ‘een onplezierige sensorische en emotionele ervaring, veroorzaakt door of beschreven in termen van daadwerkelijke of potentiële weefselschade’.

Uit deze definitie is op te maken dat pijn niet alleen te maken heeft met waar die zit, hoe die voelt, hoe intensief die is en hoelang die duurt, maar dat pijn ook een emotionele ervaring is. Pijn maakt angstig, is verlammend, deprimerend en kan iemand zelfs tot wanhoop drijven. Tegenover anderen beschrijven patiënten de pijn als: ‘Er zit een zenuw in de knel.’ of als: ‘Het voelt alsof iemand een mes in mijn rug steekt.’ Zij gaan er vanuit dat er sprake is van weefselbeschadiging. Maar of er werkelijk weefselbeschadiging bestaat is nog maar de vraag.

Maar waar komt de pijn dan vandaan? En hoe zit het met de andere vormen van chronische pijn, waarvoor maar steeds geen verklaring kan worden gevonden? Chronische pijn is in elk geval zeer complex.

Welke soorten pijn zijn er?

Grofweg kunnen we pijn onderverdelen in: acute pijn en chronische pijn.

Acute pijn

Acute pijn komt bij iedereen bijna dagelijks voor. Je kunt je stoten, krabben of verbranden. Je kneust iets of je hebt last van een knellende schoen.

Acute pijn heeft een duidelijke functie: er is iets mis en daarop moet actie worden ondernomen. Verreweg de meeste van deze acute pijnklachten zijn snel weer over.

Soms duurt pijn langer, bijvoorbeeld bij een botbreuk, een enkelverzwikking of een ingegroeide teennagel. Bij (dreigende) weefselschade reageren de nociceptoren (pijnreceptoren). Zij zenden dan (alarm)signalen naar het centrale zenuwstelsel. Als deze signalen in ons brein aankomen, worden die gevoeld als pijn. Na herhaalde prikkeling van nociceptoren blijken neuronen in het ruggenmerg gesensitiseerd (overgevoelig gemaakt) te worden. Onder invloed van pijnmediërende stoffen, zoals glutamaat en substantie P, worden bepaalde neuronen in het ruggenmerg gestimuleerd om de prikkelbaarheid te verhogen. Het doel hiervan is dat wij het geblesseerde lichaamsdeel ontzien, zodat de schade in het lichaamsdeel beperkt blijft en het kan herstellen.

Acute pijnklachten als (sport)blessures werden vroeger aangepakt met de RICE-methode (ca 48 uur):

Nieuwe inzichten hebben geleid tot aanpassing van deze methode. Imbolisatie (niet meer bewegen) is gewijzigd in bewegen tot dit te pijnlijk wordt.
Compressie vervalt omdat de synthetische watten geen meerwaarde geven en daarom niet meer gebruikt worden. Het drukverband is een steunverband geworden.

Chronische pijn

Pijn wordt chronisch genoemd wanneer deze:

Chronische pijn kan spontaan ontstaan of overblijven na een lichamelijke beschadiging (acute pijn). De essentie van chronische pijn is dat er geen nociceptie is, dat wil zeggen geen waarneming van een feitelijke schadelijke stimulus. De oorzaak van die pijn ligt in het gesensitiseerde pijnmodulerende systeem van het centrale zenuwstelsel zelf. Het limbische systeem, met name het ventrale deel van de anterieure cingulaire cortex en de insula, is overmatig geactiveerd bij mensen met chronische pijn. Het pijnsysteem binnen het zenuwstelsel is te scherp afgesteld, waardoor zaken, die normaal gesproken niet pijnlijk zouden moeten zijn, zoals lopen, tillen of uit een auto stappen, ineens wél pijnlijk zijn.

Mensen met de volgende pijnklachten hebben vaak chronische pijn:

Omdat pijnklachten binnen de gezondheidszorg niet duidelijk onder één soort medisch specialisme is onder te brengen zijn, krijgen patiënten vaak het gevoel van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Iedere specialist kijkt op zijn eigen terrein of er iets mis is. Indien er niets mis is (wat vaak het geval is bij chronische pijn), wordt een volgende specialist geraadpleegd enz.

Sensitisatie

Wat maakt dat chronische pijn niet overgaat? Dit kan worden veroorzaakt door veel verschillende factoren. Bijvoorbeeld een verkeerde houding of slechte (spier)conditie, maar ook psychologische factoren als; zich zorgen maken over (de oorzaak van) de pijn, depressie, frustraties of angsten kunnen sensitisatie veroorzaken.
Dr. John Sarno omschreef pijn in de zeventiger jaren als een psychosomatische, neurologische aandoening die chronisch pijn in het musceloskeletale systeem veroorzaakt onder invloed van onderdrukte emotionele of psychologische stress. Sarno, medicus aan het Russisch Instituut voor fysiotherapie en professor in de klinisch fysiotherapie aan de NYU School of Medicine, schreef vier boeken over dit onderwerp.

Dr. Batmanghelidj, arts en onderzoeker kwam na jaren onderzoek tot de conclusie dat locale of regionale uitdroging de reden is dat er pijn gegenereerd wordt in verschillende delen van het lichaam. Ook hij schreef vele boeken over dit onderwerp.

Ook sommige voedingsmiddelen en additieven kunnen spier- en gewrichtspijnen als gevolg van artritis, jicht en fibromyalgie veroorzaken of verergeren. Het vermijden van deze voedingsmiddelen kan op zijn beurt pijn en ontstekingsreacties verminderen.

Ook de manier waarop je met de klachten omgaat (coping), is van belang. Sommige mensen vermijden uit alle macht alle bewegingen die pijn doen, anderen daarentegen nemen nooit rust en gaan altijd maar door. Als pijn niet overgaat, is het belangrijk om goed te kijken naar factoren die mogelijk van invloed zijn op het aanhouden van de klachten. Bij pijn is er vaak een wisselwerking tussen pijn, angst en (spier)spanning. Pijn roept reacties op van angst en (spier)spanning. Deze reacties versterken op hun beurt weer de pijn. Chronische pijn zit meestal niet alleen 'tussen de oren', maar chronische pijn is meestal ook niet puur ‘lichamelijk’, de waarheid ligt meestal ergens in het midden.

Pijn wordt over het algemeen verergerd door:  

De volgende disciplines kunnen ingezet worden om pijn te verlichten of te verhelpen.