De Heulenaar

Praktijk voor integrale natuurgeneeskunde

Vergoeding vaak via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Neurolinguistisch Programmeren

NLP is een techniek die mensen helpt te veranderen.

NLP afkomstig vanuit de Verenigde Staten. NLP is ontworpen door Richard Bandler en John Grinder n.a.v. hun onderzoek naar het proces van communicatie en veranderingen zijn daarbij tot verbluffende resultaten gekomen. NLP staat voor: Neuro Linguïstisch Programmeren. Zij hebben inzichten en technieken uitgedragen over de hele wereld. Door de snel merkbare resultaten heeft NLP dan ook in bredere kring veel aan populariteit gewonnen. Al snel werden psychologen, psychiaters, hulpverleners enz. erdoor geïnspireerd en velen van hen gebruiken nu NLP-technieken in hun praktijk.

NLP houdt zich niet bezig met problemen maar met oplossingen. Het is daarom een totaal andere manier om mensen met zichzelf en met elkaar om te laten gaan. Met NLP is men in staat om op korte termijn het beste in zichzelf en anderen te ontdekken. NLP geeft duidelijk aan hoe je dat kunt doen, en NLP geeft precies aan wat je daarmee bereikt.

NLP geeft je tools om effectiever communiceren, beter je eigen doelen stellen, en keuzes maken. Je bent in staat om op andere manieren te kijken naar jezelf, naar anderen en naar de dingen die gebeuren. Je kan jezelf en anderen helpen om patronen in gedrag te doorbreken, gedrag te veranderen en meer bewust te leven.

Voor wie is NLP bedoeld?

NLP is voor mensen die op een of andere manier (iets) willen veranderen cq verbeteren. Veranderen kan wenselijk zijn op het persoonlijke en/of professionele vlak. Dat kan betrekking hebben op iets wat je vaak doet en voortaan wilt laten of anders voelen. Of iets wat je al heel lang wilt, maar waar je tot nu toe de kracht niet voor kunt vinden. Mensen die NLP in hun leven hebben geïntegreerd, ervaren een groter vermogen in het:

Waar gaat het over?

Iedereen heeft bij de geboorte een eigen persoonlijkheid. Deze persoonlijkheid is natuurlijk niet volgroeid, maar ontwikkelt zich door wat we in ons leven doormaken en nog door zullen gaan maken. Elk mens zal al zijn ervaringen opdoen via de vijf zintuigen: kijken, luisteren, voelen, proeven of ruiken. Het opdoen en verwerken van ervaringen verloopt via drie kanalen:

Neurologisch: Alles wat we hebben meegemaakt ligt opgeslagen in ons geheugen. Wat we meemaakten in ons leven was al dan niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van ons eigen "IK". De herinneringen aan de ervaringen hiervan, onze gevoelens, gedachten en emoties besturen ons gedrag in de huidige tijd. Ook als we dat gedrag liever niet zouden willen. In dit gedrag ontmoeten we elkaar. We gaan met elkaar om en laten dingen van onszelf aan de ander weten; dit noemen we communicatie.

Linguïstisch: Communiceren doen we door middel van gesproken taal en door middel van lichaamstaal (houding, gebaren, toonhoogte, gezichtsuitdrukking, enz.).

Programmeren: Terwijl we met elkaar communiceren kunnen we elkaar veranderen door dingen bij-, of af te leren.  

Positief van uitgangspunt.

NLP gaat er vanuit dat ieder mens in staat is om echt te genieten van het leven. Als de mens dit niet meer kan, is hem onderweg iets overkomen waardoor hij dat heeft afgeleerd.

NLP leert ons aan de slag te gaan met onze vijf zintuigen, onze gedachten en gevoelens, en levert de gereedschappen die de volgorde en intentie waarop we ervaringen uit ons geheugen ophalen of ervaren, kunnen veranderen.

Het resultaat daarvan is dat we structureel anders tegen dingen gaan aankijken, anders gaan luisteren en communiceren, en daardoor gaan we ons ook anders voelen en gedragen.

Het gaat bij NLP niet om de inhoud van het geheugen, maar om de werking ervan en hoe de ervaringen in het leven tot nu toe, de kwaliteit van het bestaan vandaag beïnvloeden. En hoe je daar zelf verandering in kan brengen.  

Orde op zaken stellen door:

Het gemakkelijk opbouwen van een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid.

Het doelgericht met anderen omgaan en werken, resultaten boeken in situaties waar gedrag en motivatie belangrijke factoren zijn.

Het inwinnen van nauwkeurige informatie door gebruik te maken van bepaalde taalpatronen.

Het observeren van non-verbaal gedrag en inzicht krijgen hoe iemand denkt en hoe die ander de boodschap verwerkt.

Het ontdekken van innerlijke vermogens bij zichzelf en bij anderen.

Het aanwenden van deze inzichten en vaardigheden om duidelijk, rustig en daadkrachtig dingen voor elkaar te krijgen.

Het sneller en beter oplossen van innerlijke conflicten in zichzelf en van conflicten die tussen mensen spelen.

Het geven van feedback.