De Heulenaar

Praktijk voor integrale natuurgeneeskunde

Vergoeding vaak via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Iedere cel van ons lichaam staat in contact met de fascia, hier vindt praktisch alle interne communicatie plaats. De fascia bevat ook vele pijnreceptoren, pijn voel je voornamelijk in deze vliezen.

Mensen denken bij pijn vaak aan hernia´s en beknelde zenuwen. Pijn komt echter veel vaker voort vanuit de fascia.

Onder invloed van stress van fysieke, mentale of emotionele aard vinden er structurele veranderingen plaats in deze vliezen en worden deze stug en dik. Bewegen of een goede houding aannemen wordt moeilijker, de fascia gaat trekken en er ontstaan klachten op elk niveau. Als de fascia in slechte conditie is, door fysieke, mentale of emotionele stressoren zoals een slechte houding, gebrekkige voeding, gebrek aan water, hyperventilatie, emotionele- en mentale factoren, een overactief zenuwstelsel enz., voelen we pijn of worden we ziek.

Door de lichaamsfascia te behandelen wordt deze weer soepel, waardoor chronische spanning wordt ontladen, het lichaam weer een goede houding aan kan nemen, pijnpatronen worden doorbroken, oud zeer verdwijnt en mensen een betere kijk op het leven krijgen. M.A.T. kan ook preventief ingezet worden.

Het is een feit dat je, o.i.v. je zittende bestaan en/of je mentale en emotionele gesteldheid, steeds krommer wordt naarmate je ouder wordt, dit is echter niet nodig!


99% van alle mensen heeft een slechte tot zeer slechte houding. Pijn ontstaat vaak vanuit een verkeerde houding.

M.A.T. (myoscleletal alignment therapy) bestrijdt pijn door het lichaam d.m.v. diepe technieken uit te lijnen zodat de zwaartekracht er moeiteloos doorheen valt, het weer mogelijk wordt een goede houding aan te nemen waardoor pijn verdwijnt! M.A.T. is zeer effectief in het bestrijden van chronische pijnklachten in hoofd, nek, schouders en rug.

M.A.T. integreert Myofascial Release met osteopathische technieken in een holistisch systeem voor klachtbehandeling. M.AT. werkt voornamelijk in op de fascia, het vliesachtige weefsel dat onze hersenen, ons zenuwstelsel, ons bloedvatenstelsel, onze spieren en organen omhult en met elkaar verbindt. De fascia bevat de bloed- en lymfevaten, de zenuwen, het immuunsysteem en de meridianen.


Dank zij M.A.T. en goede bewegings- en houdingsoefeningen blijf je tot op hoge leeftijd recht en vitaal!

Een soepele fascia leidt tot een optimale staat van gezondheid en welzijn, dit is de normale en natuurlijke toestand van het lichaam.

Een optimaal werkend fasciaal systeem doet echter nog meer! Het stelt atleten in staat goud te winnen op de Olympische spelen door een bovenmenselijke prestatie neer te zetten en veroorzaakt bij ziekte, plotselinge, schijnbaar spontane, genezingen

Een goede houding is nodig om alle processen in het lichaam met elkaar in balans te brengen! Geen behandeling van klachten is langdurig succesvol als niet ook de lichaamshouding wordt verbeterd.

Grondlegger van Myosceletal Alignment Therapy is Erik Dalton Ph.D. Hij ontwikkelde deze methode om de hoofd/nek/rugpijnepidemie te bestrijden. Door verschillende disciplines te integreren tot een holistische behandelwijze worden deze veel voorkomende pijnpatronen met succes aangepakt. Je kunt met deze methode echter meer problemen oplossen dan pijn alleen. Een goede houding draagt in hoge mate bij aan een goed gebalanceerd bodymind-complex. MAT helpt je sterker, gezonder, mooier en gelukkiger te worden.

Erik Dalton, Ph.D. promoveerde voor filosofie en klinische psychologie bij de Universiteit van Oklahoma.

Een seminar bij Dr. Ida Rolf in 1972 was de aanzet tot een gepassioneerd mind-body avontuur dat Erik Dalton dreef tot een jarenlange studie op het gebied van lichaamswerk bij opleidingsinstituten als "de Menninger Foundation", "Mueller College of Holistic Studies", "Michigan State College of Osteopathic Medicine" en het "Rolf Institute of Structural Integration™".

URL: http://www.naturalnews.com/026507_pain_chronic_posture.html

M.A.T. wordt overal ter wereld ingezet om chronische pijn te behandelen.

Onderzoek bevestigt dat pijn meestal wordt gegenereerd in de zg "zachte tissues" als:

• de banden

• de schijven (menisci en tussenwervelschijven)

• de dura (vliezen van het centrale zenuwstelsel)

• de fascie (vliezen van het lichaam)

• de gewrichtkapsels

Deze bindweefselstructuren komen onder spanning te staan als mensen niet goed uitgelijnd in het zwaartekrachtveld staan, waardoor pijnklachten ontstaan. Myosceletal alignment technieken maken het mogelijk om weer een goede houding aan te nemen. Het integreert deep-tissue, joint stretching, assisted stretching, active isolated stretching, orthobionomy, muscle energy en fasciale mobilisatietechnieken in een nieuwe holistische aanpak voor pijnmanagement, het lichaam wordt opnieuw uitgelijnd. Bloed, lymfe en energie kunnen weer stromen en afvalstoffen en pijnveroorzakende weefselstoffen worden afgevoerd. Het lichaam krijgt de kans zich te herstellen.

Om langdurig van chronische pijnklachten verlost te worden wordt het myosceletal alignment ingezet om:

• het hoofd op de nek te balanceren

• de nek op de schouders te balanceren

• de schoudergordel op de borstkas te balanceren

• het bekken op de femurs te balanceren

• de pijnvrije beweging te herstellen

Hierdoor worden complexe nek, rug, heup, rotator cuff, carpal tunnelsyndroom, TOS, SI-gewrichte and plantair fasciitis pijnklachten met succes aangepakt.

Een behandelplan wordt opgesteld a.d.h. van een kort hands-on onderzoek en een korte inspectie waarbij gebruik gemaakt wordt van Dr. Vladimir Janda’s upper-and-lower-cross methode om patronen van onbalans in de spieren die pijnpatronen in de nek en lage rug veroorzaken vast te stellen.

"When aging joints and supporting connective tissues begin to show wear and tear from prolonged activities such as sitting and standing, symptoms of pain appear. Simply put, a systematic phase becomes symptomatic. Aging cannot be arrested or stopped, but it can be delayed and most pain can be alleviated with restoration of proper myoskeletal balance and alignment." Erik Dalton Ph.D.

Recent, grootschalig onderzoek, wijst uit dat ons zittende bestaan niet alleen leidt tot hoofd/rug/schouder- en nekklachten maar dat zitten ook een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van welvaartziekten als diabetes en hart-, en vaatklachten. Andere studies wijzen uit dat onze "zit"-cultuur in hoge mate bijdraagt aan het ontwikkelen van bepaalde vormen van kanker. Feit is dat we langer leven naarmate we minder zitten en een betere houding aan kunnen nemen.