De Heulenaar

Praktijk voor integrale natuurgeneeskunde

Vergoeding vaak via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Myofascial release.

Het lichaam is geen verzameling van beenderen, zenuwen, spieren en organen die onafhankelijk van elkaar functioneren. Integendeel, het is een hoogontwikkeld communicatiesysteem, volledig verbonden en functionerend als één bodymind-complex.  We slaan stressvolle gebeurtenissen niet alleen in het brein op maar ook in de tissues van het lichaam.  In tegenstelling tot dieren, die zijn gewend om emoties onmiddellijk te ontladen, zij schudden deze van zich af of rekken zich uitvoerig, zijn wij mensen vaker geneigd deze in het lichaam op te slaan. Als pijn, angst of stress zich langdurig in ons lichaam opbouwen dan zal het lichaam zich trachten van deze overbodige energie te ontdoen d.m.v. huilbuien en ongecontroleerde huiveringen. In onze maatschappij zijn dergelijke uitlatingen van emotie volledig ongewenst en daarom zullen we deze gevoelens nog dieper wegduwen. Op den duur put dit ons uit, we slapen slecht, raken geïrriteerd en vallen bij het minste of geringste uit.

Fascia hebben we allemaal wel eens gezien als we bij de slager zijn.
Het nog niet bewerkte vlees wordt door een blauwachtig-wit vlies omhult, het zg. “myofascia”. Fascia is het weefsel dat alle spieren en organen omhult en alles in het lichaam met elkaar verbindt. Het omhult onze hersenen, ons ruggenmerg, onze organen en onze spieren. De fascie heeft het vermogen informatie te genereren en te ontvangen, de fascia kan informatie opslaan maar kan deze ook bijna ogenblikkelijk door het hele lichaam te verspreiden.

Er zijn meerdere lagen fascie maar voor myofascial release en unwinding zijn alleen de oppervlakkige lagen van belang:

De onderhuidse fascie, welke als functie het vasthouden van lichaamsvet en water heeft en die de beweging van de huid over de dieper gelegen weefsels toelaten.

De dieper gelegen fascie welke de spieren omvat en beweging van spieren mogelijk maakt.

Restricties in zowel de diepe als de oppervlakkige fascie kunnen bewegingsbeperkingen en pijn veroorzaken.

Restricties ontstaan zowel door fysieke oorzaken (b.v. trauma, overbelasting, operaties, verkeerde houding e.d.) of door chemische oorzaken (b.v. voedingsstoornissen, hormonale invloeden, als door mentale of emotionele oorzaken.  

Klachten ontstaan vaak op die plaatsen waar de fascie teveel op rek komt te staan of waar het teveel trekt op zijn aanhechtingsplaatsen op het skelet.de spier waardoor deze niet meer vrij kan bewegen. Ook ontstaan verklevingen tussen de verschillende fascielagen, waardoor deze niet meer langs elkaar heen glijden. Op het omliggende weefsel wordt dan een grote trekkracht uitgeoefend die zelfs zo sterk kan worden dat de patiënt zich niet meer kan ontspannen.

Myofascial Release en Myofascial Unwinding zijn holistische therapieën die de hele mens benaderen, zij maken het mogelijk opgeslagen trauma te ontladen en na afloop ervaren de meeste mensen een sterk gevoel van vrijheid.