De Heulenaar

Praktijk voor integrale natuurgeneeskunde

Vergoeding vaak via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Dr. Candace Pert, auteur van "molecules of emotion", kreeg in de vroege jaren 70 bekendheid in wetenschappelijke kringen toen zij, als jonge onervaren neuropharmacologist, bij de “Johns Hopkins School of Medicine”, de taak op zich nam om de opiumreceptor in het brein te lokaliseren voor haar doctoraal proefschrift.

In de 15 jaar die volgden, waarin zij aan het hoofd stond van een laboratorium bij het “National Institutes of Health”, ontdekte zij talloze neuropeptiden en receptoren in het spijsverteringstelsel, het immuun systeem en het zenuwstelsel en publiceerde zij meer dan 250 wetenschappelijke artikelen waarin zij de aanwezigheid en de werking van neuropeptiden in het lichaam aantoonde en verklaarde. Het innoverende, baanbrekende werk dat Dr. Pert leverde werd genomineerd voor de Lasker Award, ook wel de  “Amerikaanse Nobel Prijs” genoemd, welke jaarlijks uitgereikt wordt voor opmerkelijk medisch wetenschappelijk onderzoek.

Molecules of emotion

“Candace heeft een gigantische stap vooruit gezet v.w.b. de herziening van oude vastgeroeste overtuigingen die meer dan twee eeuwen het gezicht van de  Westerse wetenschap bepaalden. Haar onderzoeken tonen aan hoe onze interne chemie, de neuropeptiden en  hun receptoren, de biologische grondslag  vormen voor ons bewustzijn en zich manifesteren als onze emoties, onze overtuigingen en verwachtingen en dat deze grondig  onze beleving van en onze reactie op de wereld beïnvloeden.”

Deepak Chopra MD, uit het voorwoord van”Molecules of Emotion”


De aanwezigheid van peptiden in het lichaam was aanleiding tot een grondige wijziging in de zienswijze op het gebied van de moderne geneeskunde, tot deze ontdekking had men aangenomen dat deze alleen in het brein voorkwamen, vandaar ook de naam "neuro" peptiden. Haar werk zou uiteindelijk leiden tot het aantonen van samenhangen tussen de immunologie, de endocrinologie, de neurofysiologie, de psychologie en de biologie van het lichaam in een allesomvattende theorie over hoe onze gedachten en emoties in staat zijn om zowel ziekte als gezondheid in ons lichaam te creëren. Dr. Pert ontdekte in al deze stelsels neuropeptiden en receptoren.

Met haar werk hielp Dr. Pert mee de grondslag te leggen voor een nieuwe tak van wetenschap, “PsychoNeuroImmunologie” ofwel PNI.

PNI verenigt drie takken van wetenschap, neurologie, immunologie en endocrinologie in een multidirectioneel communicatienetwerk. Met elkaar verbonden door informatiedragende moleculen, de neuropeptiden. Al onze organen en orgaansystemen communiceren op dit biochemisch niveau met elkaar, dit betekent dat alle systemen voortdurend met elkaar in contact staan. Een meer populaire benaming voor PNI werd al snel  “mindbody-medicine”.

Vaak werd de uitroep “het zit allemaal tussen je oren” gebruikt om duidelijk te maken dat er geen enkele grond van logica of waarheid ten grondslag aan een ziekte lag. Dr. Pert stelt dat de uitlating “het zit allemaal in je bodymind-complex” meer recht aan de waarheid doet en dat het bodymind een belangrijke rol speelt bij het ontstaan en in stand houden van ziekte of gezondheid. Zij maakt zich er hard voor dat de theorieën m.b.t. tot psychosomatische ziekten moeten veranderen, nu we steeds meer ontdekken dat het bewustzijn een bodymind-fenomeen is.

Wetenschap en Geneeskunde waren er lang van overtuigd dat gedachten en emoties hun oorsprong in het brein hebben. Er werd sinds honderden jaren gesteld dat bewustzijn, gedachten en emoties het gevolg zijn van activiteit in het fysieke brein en als zodanig niets te maken hebben met het lichaam en onze gezondheid. Dr. Pert is op grond van haar ontdekking van mening dat emoties en gedachten o.i.v. neuropeptiden, de molecules of emotion, opwellen vanuit het lichaam en door de frontale cortex van het brein omgezet worden in verhalen en ideeën die stroken met onze verwachtingen, overtuigingen en andere filters. Dit heeft verrassend veel overeenkomst met de Chinese visie op gezondheid en ziekte. Daar wordt gesteld dat de belangrijkste reden voor ziekte het verkeerd omgaan met emoties is. Emoties wellen volgens TCM op vanuit het lichaam vanuit de organen en stromen als energie door de meridianen. De bevindingen van Dr. Pert onderbouwen zowel de zienswijze van Oosterse Filosofieën als die van veel Westerse alternatieve geneeswijzen m.b.t. ziekte, gezondheid en healing.

Het acht stappen programma naar gezondheid en welzijn van Dr. Candace Pert.

Dr. Pert heeft een programma van 8 stappen opgezet om de door haar ontdekte kennis te gebruiken om gezond te blijven of, in geval van ziekte, om te genezen.

De bevindingen van Dr. Candace Pert  vormen een wetenschappelijke onderbouwing voor de inzichten van Dr. Ton van Gelder, homeopathisch arts en acupuncturist. In mijn praktijk werk ik volgens deze  (holistische)  principes.