De Heulenaar

Praktijk voor integrale natuurgeneeskunde

Vergoeding vaak via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Ida Rolf, de grondlegger van Structurele Integratie, noemde het 'het orgaan van vorm', onze meest bekende Nederlandse orthomoleculair specialist Gert Schuitemaker noemt het ons 'superorgaan'. Fascia (bindweefsel) is het vliesachtig weefsel dat alle spieren en organen omhult en alles in het lichaam met elkaar verbindt en ondersteunt. Het omhult onze hersenen, ons ruggenmerg, onze organen en onze spieren. Het is echter veel meer dan een noodzakelijke opvulling in het lichaam om spieren en organen op hun plek te houden en steun en stevigheid te geven. Het bindweefsel verbindt niet alleen alle organen, spieren en ons zenuwstelsel met elkaar, hier komen energetische, mentale en fysieke systemen samen. De fascia fungeert als een web, het verbindt alle cellen van het lichaam met elkaar, iedere cel staat via filamenten, die uitmonden in de fascia direct in verbinding met alle andere cellen van het lichaam. Slechts 2 procent van alle communicatie in het lichaam vindt plaats via het zenuwstelsel, de rest van de informatie wordt verspreid via neuropeptiden, die overal in het lichaam voorkomen, dus niet alleen in het brein, en de lichaamsfascia.

Het fasciale systeem bestaat uit diverse lagen die door het hele lichaam heen geweven en met elkaar verbonden zijn. Hierdoor heeft spanning in één deel van je lichaam effect op elk ander deel van je lichaam. Wanneer aan deze fascia of bindweefsel wordt getrokken, wordt deze spanning door het hele lichaam verspreid. Alhoewel veel mensen vaak spanning en stijfheid associëren met hun spieren, is het meestal het bindweefsel dat bepaalt hoeveel en welke ruimte die spieren hebben en waardoor veel van de spanning en stijfheid veroorzaakt wordt. Spierweefsel bevat overigens geen pijnsensoren, deze bevinden zich in de spierfascie.

De fascia omvat ongeveer eenvijfde deel van het totale lichaamsvolume. Het bevat alle bloedvaten, zenuwen, en lymfevaten en ons immuunsysteem. Alle circulatie processen vinden plaats in de fascia (bindweefsel), het bindweefsel is daardoor het interne communicatie- en transportsysteem van het lichaam. Er bestaan ook sterke aanwijzingen dat de energetische meridianen door het bindweefsel stromen. Het is dus van het allergrootste belang om het bindweefsel in goede conditie te houden. Celbioloog en fysicus James Oschman is van mening dat de energetische overdracht in de lichaamsfascie plaatsvindt. Hij noemt de fascia "de levende matrix". De fascia heeft het vermogen informatie te genereren en te ontvangen, de fascia kan informatie opslaan maar kan deze ook bijna ogenblikkelijk door het hele lichaam te verspreiden.

In optimale conditie is fascia los, vochtig weefsel. Als er continue, losse beweging en balans in het lichaam is, blijft de fascia los en mobiel en verbindt zo de verschillende onderdelen en systemen van het lichaam met elkaar. Helaas wordt onder invloed van chronische fysieke, mentale of emotionele stress of gebrek aan beweging, de fascia star en verliest het haar vloeibaarheid. Dan beginnen de lagen van fascia aan elkaar vast te kleven en vormen "knopen".

Ontregeling in het bindweefsel ontstaat ook door een tekort aan specifieke voedingstoffen en aan stoffen die de afvoer van afvalstoffen bevorderen. Goede voeding, en voldoende water zijn nodig om het bindweefsel weer in goede staat te brengen. Een belangrijke component van bindweefsel is hyaluronzuur, dit heeft een sterk vochtvasthoudend vermogen. Helaas neemt de hoeveelheid hyaluronzuur in de weefsels af naarmate we ouder worden. Hyaluronzuur in de vorm van een supplement slikken is echter geen optie, want dit komt niet in de weefsels terecht. Door N-acetyl-D-glucosamine, dit is de belangrijkste bouwsteen van hyaluron, aan de voeding toe te voegen, dit komt voor in melk en schaaldieren, neemt het hyalurongehalte van het bindweefsel wèl toe. Dit vergroot het watervasthoudend vermogen van het bindweefsel, waardoor het optimaal kan functioneren. (bron: G. Schuitmaker)

In het bindweefsel zijn alle biochemische en biofysische processen met elkaar verbonden. De franse onderzoeker Jacques Benveniste ontdekte dat deze biologische communicatie alleen in water werkt. Hij ontdekte dat water geheugen heeft en informatie opslaat. Ook Masuro Emoto, een bekend Japans onderzoeker ontdekte dit. Hij vroor water in dat van tevoren aan negatieve of positieve woorden, gedachten, emoties of muziek was blootgesteld. Daarna maakte hij foto's van de ijskristallen en stelde vast dat de positief beïnvloede watermonsters mooie en perfect gevormde kristallen opleverden, terwijl negatieve woorden, gedachten en emoties resulteerden in lelijke, misvormde kristallen. Ook het onderzoek van dr. Gerard Pollack, professor of bioengineering aan de universiteit van Washington, wijst uit dat de lichaamsfascia, in samenwerking met gestructureerd water, fungeert als een vloeibaar kristal en daardoor in staat is informatie op te slaan en te verspreiden.

Robert Schleip Ph.D., hoofd van het "Fascia Research Project" ontdekte dat de lichaamsfascie zeer dicht geinnerveerd is met een type receptor dat in nauw contact staat met het autonoom zenuwstelsel en o.i.v. manuele manipulaties water aan het vaatstelsel onttrekt en daarmee de vochtigheid en soepelheid van de fascia verhoogt. Hij ontdekte tevens dat de fascia d.m.v. myofibroblasten contractiele eigenschappen bezit en daardoor chronische myosceletale pijn kan genereren. Dit soort pijn reageert meestal niet op traditionele behandelingen of massages. Met myofasciale-, myosceletale- en orthobionomie-technieken kan de fascia gemanipuleerd worden om weer te ontspannen.

In de fascia wordt informatie verspreid via elektrische activiteit (piezo-elektriciteit - het verschijnsel waarbij kristallen van bepaalde materialen o.i.v. druk een elektrische spanning produceren en vervormen) of Thixotrofie (het vloeibaar worden van de grondstof van het bindweefsel o.i.v. druk of warmte), waarbij de fascia fungeert als een gigantisch vloeibaar kristal.

Lang verklaarde men de effectiviteit van structureel lichaamswerk en het weer soepel worden van de fascia alléén door Piezo elektriciteit, maar de fascia kan alleen goed werken als het lichaam goed uitgelijnd is en werkt als een tensegriteitstructuur, een soepele, plooibare, kneedbare structuur van botten, pezen, ligamenten en gewrichten die bij elkaar gehouden wordt door de sterke elastische soepele fascie. Technieken als myoskeletal alignment, Active Isolated Stretching en rebounding maken het mogelijk weer een goede houding aan te nemen. Ook bewegen en een goede houding aannemen zijn van groot belang voor een goed functionerende fascia.

Een belangrijke eigenschap van de matrix is het vermogen zichzelf te regenereren en te herstellen, bewegen, massagetherapie en lichaamswerk faciliteren deze processen. Door het op gang brengen van de circulatie in het bindweefsel worden zuurstof en voeding brengend bloed aan- en afvalstoffen afgevoerd en herstel van het weefsel kan plaatsvinden. In het bindweefsel opgeslagen onderdrukte emoties komen vrij en energie gaat weer stromen. (bronnen: Ida Rolf Ph.D. – Rolfing, Reestablishing the natural alignment and structural integration of the human body for vitality and well-being en John Smith – Structural Bodywork)

Als het bindweefsel in slechte conditie is, door fysieke, mentale of emotionele stressoren als gebrekkige voeding, gebrek aan water, hyperventilatie, emotionele onderdrukking, een overactieve orthosympathicus enz., worden we ziek. Behandeling van het bindweefsel is daarom een holistische therapie. Via het bindweefsel behandelen we de hele mens. De fascia kan behandeld worden met structureel lichaamswerk en bindweefselmassage.

D.m.v. technieken als stripping-strokes, stretches, huidrollen, stress-counterstress, worden restricties afgebroken waardoor de bewegingsvrijheid genormaliseerd en pijn verzacht wordt.

Het is tensegriteit die het mogelijk maakt voor een kat om met vier poten tegelijk recht omhoog te springen of die een beoefenaar van martiale kunsten manoeuvres uit laat voeren die menselijkerwijs niet mogelijk lijken. Het stelt atleten in staat goud te winnen op de Olympische spelen door een bovenmenselijke prestatie neer te zetten en veroorzaakt plotselinge, schijnbaar spontane, genezingen.