De Heulenaar

Praktijk voor integrale natuurgeneeskunde

Vergoeding vaak via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Het jodiumprotocol van dr. Abraham (zie link onderaan de pagina)

Een zeer ernstig gevolg van een jodiumtekort is dat het naar jodium hunkerende lichaam het radioactieve jodium 131, dat vrijkomt bij een kernramp als een spons opzuigt, vooral de schildklier, maar ook de voortplantingsorganen staan hierom bekend. Dit heeft zeer ernstige gevolgen voor de gezondheid. Door ervoor te zorgen dat het lichaam verzadigd is met jodium wordt dit risico beperkt, dus suppletie is noodzakelijk!

Jodium heeft andere micronutrienten nodig om in het lichaam zijn werk te kunnen doen, vooral selenium is hierbij erg belangrijk. Tijdens de omzetting in het lichaam komen stoffen vrij die schadelijk voor het lichaam kunnen zijn, selenium neutraliseert deze stoffen. Bovendien komen door jodium vele in het lichaam opgeslagen schadelijke stoffen los, deze moeten ook geneutraliseerd en afgevoerd worden voordat ze het lichaam kunnen beschadigen. De meeste klachten die ontstaan na jodiumsuppletie kunnen verholpen worden door de volgende nutriënten dagelijks in te nemen:

Om oxidatieve stress tot een minimum te beperken is het ook nodig voldoende water te drinken (ca 30 ml. per kilo lichaamsgewicht).  

Jodium kan het best ingenomen worden samen met de voeding, het lijkt dan beter opgenomen te worden en het ontziet bovendien een gevoelige maag. Het kan het best vroeg in de dag genomen worden (voor 14:00 uur) omdat het zoveel energie geeft dat het tot (in)slaapproblemen zou kunnen leiden.

De nutriënten kunnen tegelijkertijd met de jodium ingenomen worden. Sommigen raden aan de vitamine C niet tegelijk met jodium in te nemen, maar hier is geen bewijs voor.

Jodium functioneert als een adaptogeen, dit betekent dat het geen “goede” bacteriën in de darm doodt. Het blokkeert niet de werking van probiotica, maar het kan (voor de zekerheid) geen kwaad om het niet tegelijkertijd in te nemen.

Indien geen verbetering van klachten optreed, stop dan een paar dagen met jodiumsuppletie, zodat het lichaam tijd krijgt om efficiënter te detoxen. Na een pauze van een paar dagen kun je weer beginnen. Soms is het beter om pulserend, bijvoorbeeld om de dag, te suppleren met jodium.

Nadat het tekort is aangevuld, dit blijkt uit een algeheel gevoel van welbehagen, kunnen de hoeveelheden aangepast worden. Neem in ieder geval 1 a 2 druppels lugol’s solution per dag om je jodiumwaarden op peil te houden en jezelf te beschermen tegen radioactieve straling.

Jodiumdeficiëntie is een groot probleem. Ook het gegeven dat mensen doorlopend, en aan steeds grotere hoeveelheden goitrogens (stoffen die concurreren met jodium in het lichaam) blootgesteld worden, en dan vooral de halogeniden bromide, fluoride en perchloraat, heeft volgens velen de jodiumbehoefte verhoogd. Bij een jodiumgebrek zuigt het lichaam deze giftige stoffen op, want ze lijken op jodium. Zodra jodium gesuppleerd wordt laat het lichaam deze stoffen weer los, hierdoor kunnen verschijnselen optreden die ten onrechte “jodiumvergiftiging” genoemd worden. Het bovenstaande protocol helpt deze ontgiftingsverschijnselen te voorkomen of te verminderen. Ook mariadistel en paardebloem kunnen hierbij helpen.

Waarschuwing: suppleer jodium, i.v.m. ontgiftingsverschijnselen en de manier waarop het in het lichaam verwerkt wordt, altijd onder begeleiding van een gespecialiseerd therapeut (zie hiervoor mijn scriptie).

Natuurlijk is er meer nodig dan jodium om jezelf zo goed mogelijk te beschermen tegen radioactieve straling. Mike Adams van Natural News zegt hier het volgende over: http://www.naturalnews.com/2017-04-11-iodine-protection-from-nuclear-fallout-not-always-warns-health-ranger-science-article-debunking-myths.html


Optimox - Het onderzoek van dr. Abraham, dr. Brownstein en dr. Flechas

Iodineresearch.com/

Het jodiumtekort is terug.htm

Jodium - het oer antioxidant

Maak zelf Lugol’s solution

Gevolgen van jodiumtekort

Jodiumdeficiëntie  vormt wereldwijd, ook binnen Europa, een belangrijk gezondheidsprobleem. Diverse landelijke studies in onder andere de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland laten eenzelfde beeld zien: verschillende landen rapporteren in de loop der jaren een stijging van jodiumdeficiëntie. Deze ontwikkeling is te zien bij zowel mannen als vrouwen, en in alle leeftijdscategorieën

Het spectrum van met jodiumdeficiëntie gerelateerde ziekten (IDD) bestaat o.a. uit mentale retardatie, hypothyreoïdie, struma, en verschillende gradaties van andere groei- en ontwikkelingsstoornissen.  Goede jodiumwaarden in het lichaam voorkomen deze ziekten.

Verdere voordelen van goede jodiumwaarden:

Uit de rapporten van de WHO blijkt overtuigend dat in elk westers land, inclusief Nederland, een substantieel deel van de bevolking kampt met jodiumdeficiëntie. Mogelijk dat jodiumgebrek samenhangt met syndromen die nu nog geen duidelijke oorzaak kennen. Omdat jodiumgebrek zich pas laat uit in afwijkende TSH-waarden, lijkt het logischer om eerst de jodiumuitscheiding in de urine te bepalen. Als de jodiumuitscheiding minder dan 100 mcg per liter bedraagt is er sprake van jodiumdeficiëntie, bij 50 mcg per liter is er volgens de WHO sprake van ernstige jodiumdeficiëntie.

Wereldwijd vindt al jaren discussie plaats over de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) van jodium. Tientallen jaren geleden is de ADH voor jodium vastgesteld op 150 mcg per dag. Deze hoeveelheid is gebaseerd op de preventie van struma en cretinisme, en garandeert volgens vele experts niet noodzakelijkerwijs een optimale schildklierfunctie of jodiumstatus. Het lijkt van het grootste belang dat in de komende jaren de betrokken partijen vanuit een multidisciplinaire gedachte de jodiumproblematiek benaderen, zowel per individuele patiënt als op bevolkingsniveau.  

Voor de studie orthomoleculaire therapie schreef ik mijn scriptie over de gevolgen van jodiumtekorten. Omdat deze gevolgen zeer ernstig zijn wil ik mijn kennis m.b.t. Jodium graag met u delen.