De Heulenaar

Praktijk voor integrale natuurgeneeskunde

Vergoeding vaak via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

De haptonomische massage is een rustige, ontspannende massage, die lichaam en geest met elkaar in harmonie brengt.

Een haptonomische massage keert je naar binnen en brengt je weer in contact met je gevoel: "wat voel je nu eigenlijk ècht?"

Haptonomie is de leer van het tasten en voelen. Haptonomie houdt zich bezig met aanraken, voelen, direct lichamelijk contact, met de ontwikkeling van het menselijk gevoelsleven en de ontwikkeling van de tastzin, met houdingen, bewegingen en gebaren. Vooral aan de gevoelsmatige betekenis van aanraken en voelen wordt in haptonomie veel aandacht besteed.

Haptonomie gaat ervan uit dat het menselijk lichaam - en vooral de beleving van dat lichaam - van fundamentele betekenis is binnen alle menselijke communicatievormen.

Aanraken en aangeraakt worden vergroot het bewustzijn van het eigen lichaam en de ervaring daarvan. Ook wordt men zich bewuster van indrukken en waarnemingen uit de omgeving en leert men hier beter mee omgaan.

De haptonomische massage is een rustige massage.  Er wordt  begonnen met palpaties (voelen) en intermitterende drukkingen, daarna lichte en zwaardere effleurages (strijkingen).  De strijkingen beginnen zonder olie, daarna met. De effleurages beginnen oppervlakkig en worden geleidelijk aan steeds intenser. Ook pulsen, licht schudden en oscilleren (trillen) wordt toegepast.

Begonnen wordt met de rug, terwijl je op je buik ligt. Ook de buik, het gezicht en armen en benen worden zo behandeld.  De haptonomische massage kan gecombineerd worden met ademhalingsoefeningen.

Kenmerkend is ook dat de strijkingen en het schudden niet alleen plaatselijk toegepast worden, maar van top tot teen gaan, het zogenaamde "holistic pulsing".

Door deze massages te ondergaan is het mogelijk meer ontspannen in het leven te staan en beter om te kunnen gaan met spanningen, verdriet of pijn.

Een haptonomische massage heeft een rustiger karakter dan de klassieke massage. De massage duurt ongeveer 60 minuten.

Het begrip haptonomie is een samenvoeging van twee Oudgriekse begrippen: hapsis en nomos.

Hapsis betekent: gevoel, gevoelsbeleving, tact, tast en nomos betekent wet, regel, norm.

Hapto, in het woord haptonomie, stamt van het werkwoord haptein wat betekent: aanraken, verenigen, een relatie vestigen, zich hechten aan.... en in overdrachtelijke zin: in (tactiel) contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen. Dit specifieke contact karakteriseert de haptonomische benadering: het ontmoetend, helend (is heel makend, heel de mens omvattend) aanraken om de ander in zijn wezen te bevestigen.

Candace Pert PhD toonde met haar onderzoek een verband tussen onze gedachten, onze emoties en ons fysieke lichaam aan.

Alle door mij aangeboden behandelingen hebben een therapeutisch karakter en worden meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekering.