De Heulenaar

Praktijk voor integrale natuurgeneeskunde

Vergoeding vaak via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Energietherapie mag zich verheugen in een serieuze aandacht vanuit de hoek van de wetenschap.  Het zal een kwestie een van tijd zijn, voordat het antwoord duidelijk wordt.


Energetische 'hands-on' therapieën worden ook wel Touch Therapie genoemd. De energetische massage is afkomstig uit oosterse landen als China, Japan en India. In deze landen is het al eeuwenlang bekend dat ieder mens een energetisch lichaam heeft en een eigen verdeling van de energie in het lichaam.

De aura is het energieveld dat om ons heen hangt, voor massagetherapie zijn drie lagen van de aura van belang:

• Het etherisch lichaam – de fysieke laag - 0-10 cm vanaf het lichaam

• Het emotioneel of astraal lichaam – de emotionele laag - 10-30 cm vanaf het lichaam

• Het mentale lichaam of de bewustzijnslaag – 30-60 cm vanaf het lichaam

Omdat deze velden affiniteit hebben met ons fysieke lichaam en ons emotioneel en mentaal welbevinden passen zij uitstekend binnen het werkterrein van de massagetherapeut.

Door stress en onbalans optredende storingen zullen zich als eerst vastzetten in deze lagen en zijn verantwoordelijk voor de z.g. aspecifieke klachten.
Dit zijn klachten waarvoor (nog) geen fysieke oorzaak te vinden is. Pas als deze verstoringen langere tijd aanhouden worden klachten ook zichtbaar op het fysieke niveau.

De energetische massage is vooral bedoeld om je energie weer te voelen en deze te laten stromen. Je wordt onbewust gestimuleerd om de energiekanalen in je lichaam te openen en deze weer vrij te maken en de blokkerende energie af te voeren.

Door gebruik te maken van zachte, lange strijkingen met de handen of vingertoppen wordt energie overgebracht. Punten op de meridianen of chakra’s worden gemasseerd. Tijdens de energetische massage word je eigenlijk uitgenodigd om te voelen wat er nu met je aan de hand is. Door je aandacht naar binnen te richten en te voelen, kun je beter beseffen wat er is.

Een energetische massage is vooral geschikt als je last hebt van klachten als moeheid, spanningen, stress, rugpijn en hoofdpijn. Ook kan het helpen wanneer je last hebt van een opgejaagd of onbestemd gevoel en als je niet tot rust kunt komen. Door de massages worden blokkades weggenomen waardoor energie beter door je lichaam kan stromen. Een energetische massage is vooral effectief wanneer je hiervoor openstaat. Dan zal je je gevoelens en emoties veel beter herkennen, erkennen en aanvaarden en reinig je je lichaam ook sneller van de blokkades.

Gedurende een energetische massage kunnen emoties, gedachten en herinneringen naar boven komen. Dit kan weer zorgen voor het op gang brengen van een bewustwordingsproces. Het gaat er eigenlijk om dat je deze emoties herkend, erkend en aanvaard en ze te zien als een deel van jezelf. Als je dit doet dan bevrijd je jezelf van de blokkades en vindt er een heling plaats.

Bij een energetisch massage wordt er gewerkt met een massageolie met essentiële oliën en er wordt gemasseerd met mooie grote edelstenen.


Net als geuren hebben ook edelstenen een groot effect op het welbevinden van de mens.


De massage met edelstenen kan een losstaande behandeling zijn of een combinatie met een bestaande behandeling.