De Heulenaar

Praktijk voor integrale natuurgeneeskunde

Vergoeding vaak via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk


Achterdocht



Holly



Willow






Afgemat



Hornbeam



Olijf






Afgunst



Holly



Willow






Afhankelijkheid



Heather



Red Chestnut






Afstandelijkheid



Water Violet









Afwijzen van zichzelf



Pine



Crab Apple






Agressie door angst



Holly









Agressie door ongeduld



Impatiens









Agressie door stress



Vervain









Agressie overheersend



Vine









Alleen voelen



Heather



Impatiens



Water Violet



Ambivalentie



Cerato









Angs (vage)



Aspen









Angst (bekende oorzaak)



Mimulus









Angst, contcreet



Mimulus









Angst, extreem



Rock Rose



Cherry Plum






Angst, vaag



Aspen









Angst, voor de dood



Mimulus



Rock Rose






Angst, voor de wereld



Mimulus









Angstdromen



Aspen









Angstzweet



Mimulus









Apathie



Wild Rose (futloosheid)



Hornbeam




Autoritair



Vine









Bazig



Vervain









Beïnvloedbaar



Cerato









Beinvloedbaar, door anderen



Gorse









Beinvloedbaar, geen nee kunnen zeggen



Centaury









Belangstelling, geen



Chestnut Bud



Clematis



Honeysuckle



Bemoederen (graag)



Cichorei









Berusting (passief)



Wild Rose









Besluiteloosheid



Scleranthus









Besluiteloosheid



Clematis



Wild Oat






Bewusteloosheid



Clematis









Bezitsdrang



Chicory



Heather






Bezorgdheid



Heather



Agrimony






Bezorgdheid (om anderen)



Red Chestnut









Bezorgdheid (om zichzelf)



Heather 









Bezorgdheid voor anderen



Red Chestnut









Chaotisch



Scleranthus









Concentratie (gebrek aan)



Scleranthus









Concentratiestoornissen



Cerato



Chestnut Bud



Clematis



Depressief



Pine



Sweet Chestnut



Wild Rose



Depressief, chronisch



Mustard (endogeen)



 Gentian






Discussies (in gedachten)



White Chestnut









Driftig



Holly



Impatiens






Dromen, veel



Cerato









Dromerigheid



Clematis









Dwanghandelingen / gedachten



Aspen



Crab Apple






Echtscheiding



Walnut









Eenzaamheid



Sweet Chestnut









Eenzaamheid



Heather



Holly



Mustard



Egocentrisch



Wild Oat



Willow






Egocentrisch



Chicory



Heather



Impatiens



Egoisme



Chicory



Vine






Energetische blokkades



Aspen



Olive



Star of Betlehem



Evenwicht, gebrek aan



Scleranthus









Examenvrees



Larch









Faalangst



Larch









Faalangst



Larch



Elm






Flexibel (weinig)



Rock Water









Fobieen



Crab Apple



Mimulus






Frustraties



Walnut



Wild Oat






Gedachten, teveel



White Chestnut









Geestdrift te grote



Vervain









Geestelijke kwelling



Agrimony









Geheime zorgen



Agrimony









Gekwetst (snel)



Cichorei









Gereserveerdheid



Water Violet









Gespannenheid (uiterste)



Vervain









Gewillige dienaren



Centaury









Goede, oude tijd



Honeysuckle









Haastig



Chestnut Bud



Impatiens






Haat



Holly









Haat



Holly



Willow






Hebzucht



Cichorei









Heimwee



Honeysuckle









Heimwee



Clematis



Honeysuckle






Herhalen van fouten



Chestnut Bud









Hopeloosheid



Gorse









Hopeloosheid



Gorse



Sweet Chestnut






Humeurig



Holly



Impatiens






Hypochondrie



Heather









Ideefixe



Crab Apple









Individualiteit (slecht ontwikkeld)



Centaury









Interesse, gebrek aan



Honeysuckle



Gorse



Olive



Introvert



Pine









Irritaties



Impatiens









Jaloersheid



Holly









Jaloezie



Holly









Kiezen, niet kunnen



Scleranthus









Klagen, over anderen



Beech



Holly



Willow



Klagende patient



Heather









Kritisch



Cichorei









Kwelling, geestelijke



Agrimony









Leegte (innerlijke)



Olijf









Lusteloosheid



Wild Rose









Machteloosheid



Elm



Mustard






Malende gedachten



White Chestnut









Martelaarschap voor eigen ideaal



Rock Water









Melancholiek



Gentian



Gorse



Mustard



Mensenschuw



Holly









Minderwaardigheidcomplex



Larch



Pine






Moedeloosheid



Gorse









Moedeloosheid



Elm



Gentian



Larch



Moedeloosheid



Oak



Pine



Star of Betlehem



Moedeloosheid



Sweet Chestnut



Wild Oat



Willow



Nachtmerrie



Zonneroosje









Nachtmerries



Aspen



Rock Rose






Nederigheid



Gentian









Neerslachtigheid



Gentian









Neerslachtigheid (dVeldiep  Elme)



Mustard









Negatief algemeen



Sweet Chestnut









Negatief zelfbeeld



Larch









Nerveuze klachten



Impatiens



Agrimony



Star of Betlehem



Niet leren van ondervinding



Chestnut Bud









Noodgevallen



1e hulp Remedie









Obsessies



Crab Apple



Oak



Red Chestnut



Onachtzaamheid



Chestnut Bud









Onbeheerstheid



Cherry Plum









Onbeholpen



Chestnut Bud









Onevenwichtigheid



Walnut









Ongeduld



Impatiens









Ongeduldig



Chestnut Bud



Impatiens






Ongeloof



Gentian









Ongerustheid



Aspen









Ongerustheid



Agrimony



Aspen






Ongewenste gedachten



White Chestnut









Onophoudelijke inspanning



Oak









Onoplettendheid



Clematis









Onrust



Scleranthus









Onstandvastigheid



Scleranthus









Ontevredenheid



Dravik









Ontevredenheid over zichzelf



Oak



Pine



Rock Water



Ontmoediging 



Gentian









Onverdraagzaamheid



Beech









Onzekerheid



Chicory



Gentian



Gorse



Onzekerheid



Scleranthus



 Larch



 Cerato



Onzekerheid, zelfvertrouwen



Cerato









Oordeel vellen (snel)



Beech









Overbelasting (tijdelijk)



Elm









Overbezorgdheid (angstige)



Red Chestnut









Overbezorgdheid voor anderen



Beech



Chicory



Red Chestnut



Overbezorgdheid voor anderen



Rock Water



Vervain



Vine



Overgevoeligheid 



Centaury



Holly



Walnut



Overgevoeligheid 



Mimulus









Overgevoeligheid bij ruzie e.d.



Agrimony









Overgevoeligheid(Denkbeelden)



Remedies groep V









Overspannenheid



Elm



Impatiens



Vervain



Overspanning



Vervain









Paniek



1e hulp Remedie









Paniekerig



Aspen



Cherry Plum



Rescue Remedy



Paniekerig



Rock Rose



Scleranthus






Paranoia



Holly









Perfectionisme



Rock Wate









Pessismisme



Gorse



Willow



Gentian



Plankenkoorts



Mimulus









Prikkelbaar



Beech



Chicory



Holly



Prikkelbaar



Impatiens



Willow






Reinigend



Crab Apple









Relatieproblemen



Centaury



Chicory



Red Chestnut



Rusteloosheid



Agrimony



Scleranthus



Wild Oat



Scheiding



Rock Rose









Schijnbaar opgewekt zijn



Agrimony









Schok



1e hulp Remedie









Schok (geestelijk)



Star of Betlehem









Schrik



Zonneroosje









Schuldcomplex



Pine









Schuldgevoelens



Den  Pine









Shock



Rescue Remedy



Star of Betlehem






Slapeloosheid (innerlijke onrust)



Agrimony



White Chestnut






Slapeloosheid  (depessie)



Mustard



 Aspen (angst)






Somberheid



Mustard









Somberheid



Mustard



Wild Rose






Spijt



Pine



Honeysuckle






Spreken, zacht



Mustard



Star of Betlehem



Water Violet



Stilstaan bij verleden



Honeysuckle









Stress



Chestnut Bud



Rescue Remedy



Vervain



Stress



Walnut









Suicidaal



Aspen



Clematis



Mimulus



Suicidaal



Rescue Remedy



Rock Rose






Talmen, uitstellen



Hornbeam









Tekort schieten (gevoel)



Elm









Teruggetrokken



Mustard



Clematis






Terugval (in ontw. bij ziekte)



Gentian









Tolerantie (weinig, geen)



Vine









Trauma



Star of Betlehem









Traumatische ervaring



Rescue Remedy



Star of Betlehem






Triestheid



Star of Betlehem









Trots



Water Violet









Twijfel



Gentian









Twijfel



Gentian



Scleranthus



Cerato



Twijfel aan eigen intuïtie



Cerato









Twijfel aan eigen kunnen



Larch









Uitputting (chronisch)



Oak









Uitputting (tijdelijk)



Elm









Uitputting(algehele)



Olijf









Uitputting(geestelijke)



Hornbeam









Verandering (moeite met)



Walnut









Veranderlijk



Cerato









Veranderlijk



Cerato



Scleranthus






Verbittering



Willow









Verbittering



Holly



Willow






Verbreken (oude banden)



Walnut









Verdriet



Pine



Star of Betlehem



Sweet Chestnut



Verdriet



Wild Rose









Verdriet (ontroostbaar)



Star of Betlehem









Verdringen



Beech









Verlatingsangst



Agrimony



Chicory



Heather



Verleden (loslaten)



Honeysuckle









Verleden loslaten



Honeysuckle



Walnut






Verlegenheid



Mimulus









Verlegenheid



Mimulus









Verloren vertrouwen



Gorse









Vermijdingsgedrag (confrontaties)



Agrimony









Vermoeidheid (algehele)



Olijf









Vermoeidheid, matigheid



Wild Rose









Verslavingen



Walnut



Cherry Plum



Olive



Verslavingen (innerlijke onrust)



Agrimony









Verstand verliezen (vrees)



Cherry Plum









Vertrouwen, gebrek aan



Larch









Vertwijfeling



Cherry Plum 









Vertwijfeling



Gorse



Rescue Remedy



Sweet Chestnut



Verveling



Clematis









Verwarring



White Chestnut









Vitaliteit, gebrek aan



Mimulus



Heather






Voorgevoelens



Aspen









Vrees(uiterste)



Zonneroosje









Wanhoop



Gorse









Wanhoop



Crab Apple



Gorse



Larch



Wanhoop



Pine



Rescue Remedy



Rock Rose



Wanhoop



Star of Betlehem



Willow






Wanhoop(volslagen)



Tamme kastanje









Wantrouwen



Holly









Wantrouwen(anderen)



Holly









Wilskracht(gebrek aan)



Centaury









Wilszwakte



Centaury



Walnut






Wisselende stemmingen



Scleranthus









Woede



Cherry Plum









Wraakzuchtig



Holly









Wrok



Willow









Wrok koesteren



Willow









Zelfafkeer



Crab Apple









Zelfbeteugeling



Rock Water









Zelfkritiek



Crab Apple









Zelfkritiek



Pine









Zelfmedelijden



Chicory



Willow






Zelfmedelijden 



Cichorei









Zelfopoffering



Centaury



Olive






Zelfverloochening



Rock Water









Zelfvertrouwen (gebrek aan)



Mimulus



Pine






Zelfvertrouwen, gebrek aan



Cerato



Centaury



Larch



Zelfverwijt



Den



Pine






Zenuwachtigheid



Mimulus









Zenuwachtigheid



Mimulus









Zenuwinzinking



Oak



Scleranthus



Vervain



Zingevingsproblemen



Gentian









Zwaarmoedigheid



Mustard









Zwaarmoedigheid



Gentian



Gorse



Mustard