De Heulenaar

Praktijk voor integrale natuurgeneeskunde

Vergoeding vaak via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Piramide van Van Gelder

Steeds meer raken we er van  doordrongen dat lichaam en geest een zijn, het bodymind-complex.  Ons bewustzijn heeft invloed op wat er in je lichaam gebeurt en andersom.

Ook de manier hoe wij met emoties omgaan is sterk van invloed op onze gezondheid en ons welbevinden. Onverwerkte emoties slaan we op in de lichaamsfascie en verstoren de balans.

Zolang er evenwicht is in het bodymind-complex zijn we gezond en gelukkig.

Stress, van fysieke, emotionele of mentale aard, blijkt de belangrijkste oorzaak van disbalans in het bodymind- complex. Het bodymind-complex kan natuurlijk ook uit balans raken door trauma, vergiftiging en infectie. Een goed aangestuurd bodymind-complex is echter veel minder vatbaar voor deze factoren.

Evenwicht op deze drie niveaus is nodig om het zelfgenezend vermogen van de mens te activeren.

Stress, van fysieke, emotionele of mentale aard, blijkt de belangrijkste oorzaak van disbalans in het bodymind- complex. Het bodymind-complex kan natuurlijk ook uit balans raken door trauma, vergiftiging en infectie. Een goed aangestuurd bodymind-complex is echter veel minder vatbaar voor deze factoren.

Evenwicht op deze drie niveaus is nodig om het zelfgenezend vermogen van de mens te activeren.


Het bodymind-complex wordt aangestuurd door 3 regelsystemen:

Het bewustzijns regelsysteem, hierbij gaan we er vanuit dat mentale processen aan de basis van gezondheid en ziekte staan. Dit onderschrijft de Indiase visie die stelt dat ziekte en gezondheid voortkomen uit gedachtenvelden die ontstaan in de chakra's.

Het emotionele regelsysteem, hierbij gaan we er vanuit dat verkeerd omgaan met emoties aan de wieg staat van ziekte en ongemak. Dit onderschrijft de Chinese visie die stelt dat het verkeerd omgaan met emoties, die opgewekt worden in de organen, de energetische huishouding in de meridianen verstoort met ziekte tot gevolg

Het fysieke regelsysteem, dit systeem bestaat uit het zenuwstelsel en het hormoonstelsel, deze stelsels werken nauw samen en regelen samen een groot aantal zaken. Storingen in een van deze stelsels leiden tot ziekte.

Stress is de belangrijkste oorzaak voor onbalans in het bodymind-complex.

Alle behandelingen zijn erop gericht om het evenwicht in de regelsystemen te herstellen waardoor het zelfgenezend vermogen van het lichaam ruimte krijgt om zijn werk te doen, waardoor  klachten, pijn en ongemak verdwijnen.