De Heulenaar

Praktijk voor integrale natuurgeneeskunde

Vergoeding vaak via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Belasting-belastbaarheid

Bij veel lichamelijke klachten is er sprake van een disbalans tussen belastbaarheid (datgene wat we kunnen dragen) en belasting (datgene wat we moeten dragen).

De belasting bestaat uit het totaal wat wij van onszelf en van anderen moeten dragen. Is de belasting te laag dan vermindert onze belastbaarheid, is de belasting te hoog en kan de belastbaarheid zich niet aanpassen en volgt uitputting en ziekte.

Indien de belasting verhoogt dan dwingt deze ons tot het vergroten van onze belastbaarheid.

De belangrijkste factoren die bepalend zijn voor de belastbaarheid zijn: genetische factoren, fysieke factoren, psychische factoren, sociale factoren en zingevingsaspecten, alle factoren beïnvloeden elkaar wederzijds.

Onze belastbaarheid kan worden vergroot door: goede voeding, goede ademhaling, goede ecologie, een goede houding, zowel fysiek als mentaal, ontspanning, meditatie, massagetherapie en lichaamswerk.  

Stress blijkt de belangrijkste oorzaak van disbalans in het bodymind- complex. Het bodymind-complex kan natuurlijk ook uit balans raken door trauma, vergiftiging en infectie. Een goed aangestuurd bodymind-complex is echter veel minder vatbaar voor deze factoren. De een kan meer stress aan dan de ander, dit is afhankelijk van de belastbaarheid van de persoon.

Stress kent vele gezichten, er zijn talloze oorzaken die stress kunnen veroorzaken. Zo kunnen we onderscheid maken tussen fysieke stress, emotionele stress en mentale stress. Evenwicht op deze drie niveaus is nodig om het zelfgenezend vermogen van de mens te activeren. Stress is functioneel, op mentaal niveau stimuleert het ons om oplossingen voor problemen te vinden en onze grenzen te verleggen. Het zorgt ervoor dat wij groeien en ons ontplooien op zowel fysiek, emotioneel als mentaal niveau.

Op fysiek niveau stimuleert stress de orthosympathicus waardoor de vecht of vluchtrespons in werking gesteld worden: de ademhaling versnelt, de bloeddruk stijgt, glucose wordt onder invloed van de hormonen cortisol en adrenaline gemobiliseerd, de ademhaling wordt intensiever, de spiertonus stijgt, de prikkelbaarheid neemt toe, het lichaam is paraat om in actie te komen.

Zodra het “gevaar” geweken is neemt de parasympathicus het over. De parasympathicus is verantwoordelijk voor herstel van het lichaam en energieopbouw; deze functies zijn vooral actief tijdens rust en relaxatie.

De orthosumpathicus en de parasympathicus vormen samen met het enterisch zenuwstelsel (dit is het zenuwstelsel van het spijsverteringsstelsel) het autonoom zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel regelt een groot aantal onbewuste functies in het lichaam.

Als stress, van welke aard dan ook, chronisch wordt dan heeft dat een negatieve weerslag op de gezondheid. De orthosympathicus is voortdurend actief en er vindt geen opbouw of herstel meer plaats. De meest uiteenlopende klachten kunnen ontstaan zoals hoge bloeddruk, eczeem, migraine, maagzweren enz. de lijst is eindeloos..… Als stress heel lang aanhoudt volgt totale uitputting. NES Health Provision en orthomoleculair therapie kunnen ingezet worden om energie weer aan te vullen.

Emoties vertalen zich als gevoel ergens in je lichaam. Op zich zijn emoties niet verkeerd, helaas zijn veel mensen geneigd om onhandig met hun emoties om te gaan, bijvoorbeeld door ze weg te drukken en te ontkennen of door er juist in te blijven hangen. Het opkroppen van emoties heeft een negatief effect op onze houding. Onze taal is doorspekt met uitdrukkingen die daar op wijzen.

Denk bijvoorbeeld aan `gebukt gaan onder zorgen of verdriet` of `je rug recht houden` om aan te geven dat iemand sterk en wilskrachtig is.

Als wij emoties onderdrukken dan slaan we deze in het lichaam op, hierdoor ontstaan verstoringen in het circulatiesysteem van het lichaam. Deze verstoringen leiden tot functionele storingen die op den duur leiden tot structurele afwijkingen.

Volgens de oosterse leer hebben emoties een direct effect op onze organen, en andersom. Wanneer een orgaan verzwakt is door bijvoorbeeld verkeerde voeding kan dat tot gevolg hebben dat bepaalde emoties sterker ervaren worden. Specifieke emoties hebben effect op specifieke organen. Dit is ook in het westen bekend, getuige uitspraken zoals 'iets op je lever hebben', 'een gebroken hart hebben'en 'je gal spuwen'. Zo zijn bijvoorbeeld galblaas en lever verbonden met gevoelens van opgekropte emoties als verbittering, jaloezie, frustratie, teleurstelling, kwaadheid en agressie, en gevoelens van afwijzing en eenzaamheid zijn verbonden met het hart. Wanneer we dit soort emoties onderdrukken of niet verwerken, heeft dat invloed op deze specifieke organen. Kortom, wanneer we ons gefrustreerd of boos voelen heeft dat altijd effect op het functioneren van de lever en galblaas en wanneer we teleurgesteld en gekwetst zijn heeft dat een effect op het hart. NES Health kan doeltreffend ingezet worden om “uitgeputte” organen weer te op te laden, het lichaam te detoxen, en de energie beter over de meridianen te verdelen.

Enkele voorbeelden van het onderdrukken en niet verwerken van emoties zijn: ontkenning ('ik voel me prima'), rationalisering ('het kon nog erger') en onderdrukking (roken, drinken). Emoties spelen een grote rol bij het al dan niet blokkeren van onze gezondheid en genezing.  

Door beter met emoties om te gaan lossen deze blokkades op. Het langdurig onderdrukken van emoties zoals blijdschap en verdriet, angst en hoop, levenslust en moedeloosheid leidt tot zeer veel problemen.

Vooral lichaamswerk, het manipuleren van de fascia, is erg doeltreffend om oud zeer uit het lichaam te verwijderen. Ook aandacht geven aan de lichamelijke beleving van de emotie door bijvoorbeeld vitaliteitsmassage of  haptonomische ontspanningsmassage een massage waarbij de cliënt/patiënt met de aandacht naar het gevoel in zijn of haar lichaam gaat, maakt dat energie weer gaat stromen waardoor het emotionele geheugen wordt ontladen. Deze massage leidt tot een beter lichaamsbewustzijn waardoor emoties gemakkelijker losgelaten kunnen worden. De herinnering is nog aanwezig; maar het gevoel is verdwenen, het energiesysteem is weer in balans.

Mentale processen, gedachten, spelen een grote rol bij het bereiken en in stand houden van onze gezondheid.

Door middel van onze verwachtingen, en de zin die wij hieraan geven, onze illness beliefs (gele vlaggen), de afwezigheid van angst en de aanwezigheid van vertrouwen en liefde, wordt het ziektebeloop sterk beïnvloed.

Ook de resultaten van behandelingen worden beïnvloed door de verwachtingen die de cliënt/patiënt ervan heeft. Goede verwachtingen leiden tot betere resultaten dan slechte of geen verwachtingen.

Door bewust te worden van de invloed die gedachten hebben op het ziektebeloop kunnen patiënten gericht meewerken aan het herstel en het behoud van hun gezondheid.

Goede verwachtingen en vertrouwen dragen actief bij aan het verkrijgen van een goede gezondheid. Angst en doemdenken leiden tot ziekte en wanhoop. Goede verwachtingen kunnen gecreëerd worden met energetische powerremedies als PSYCHE-K, EFT, of TAT. Deze remedies kunnen ook ingezet worden om oud zeer uit het lichaam te verwijderen.

Mentale en emotionele stress wordt veroorzaakt door de omstandigheden waarin iemand verkeert en aan de wijze waarop de persoon dit ervaart.

Deze vorm van stress is dus persoonsgebonden en is afhankelijk van zingevingfactoren en de belastbaarheid van de persoon. Als iemand veel tegenslag heeft maar hij kan daar voor zichzelf zin aan geven, bijvoorbeeld door dit te zien als lessen die geleerd moeten worden, kan hij er beter mee omgaan. Bewustwording van wat er speelt in je binnenwereld kan leiden tot een beter stressmanagement.

Met goede verwachtingen geneest men sneller, heeft men inzicht in de klacht en vertrouwen in een voorspoedig herstel, met slechte verwachtingen geneest men trager.

De selectiviteit (hoe stemt men af) van mensen is voor een groot afhankelijk van hoe wij met stress omgaan. Hoge selectiviteit houdt in dat alle delen van het zenuwstelsel gericht samenwerken om het probleem het hoofd te bieden.

Belangrijke kenmerken van selectiviteit zijn:

Emotionele en mentale stress vertalen zich overigens vaak naar fysieke stressoren: mensen gaan hyperventileren, nemen een verkeerde houding aan, eten teveel en verkeerd voedsel enz. De invloed van langdurige stress op het interne milieu van het lichaam is zonder meer rampzalig te noemen

Lichaamswerk maakt  vastzittende emoties los, massages helpt deze afvoeren en zetten ontspanning en herstel in. Bach Bloesems kunnen dit proces ondersteunen. Door het toepassen bovenstaande factoren kan de weg naar gezondheid blijvend gerealiseerd worden. Meditatie, visualiseren en technieken uit o.a. EFT, NLP, TAT, geven ons daar handvaten voor.