De Heulenaar

Praktijk voor integrale natuurgeneeskunde

Vergoeding vaak via aanvullende verzekering - Hierop is de eigen bijdrage niet van toepassing - Verwijskaart niet nodig

Gratis telefonisch consult
18.00-18:30
0174-295970 (ma/di/do)


Online reserveren mogelijk

Dr. Bach verklaarde; "...the nature of our physical maladies will materially help in pointing out to us the mental disharmony which is the basic cause of their origin..."

BLOESEMESSENCES ( Bachbloesems)

De bloesemessences volgens Dr. Bach

Dr. Edward Bach was een Britse arts, homeopaat en bacterioloog met een drukke praktijk in Londen,  die duidelijk het verband inzag tussen onze emoties en geestesgesteldheid enerzijds en onze gezondheid en welzijn anderzijds. Meer nog, volgens hem lag de primaire oorzaak van de meeste kwalen bij een geestelijke disharmonische toestand. Om die laatste terug in evenwicht te brengen en zo een heling naar lichaam en geest te bekomen, ontwikkelde deze natuurkenner 38 harmoniserende bloesemremedies, elk aangewezen bij een welbepaald geestelijk onevenwicht zoals angst, jaloezie, wanhoop,....

In plaats van onmiddellijk medicijnen voor te schrijven praatte Dr. Bach met zijn patiënten. Hij wilde weten hoe ze zich voelden en of ze wisten waardoor ze ziek waren geworden. Edward Bach was ervan overtuigd dat mensen niet voor niets ziek werden. Hij geloofde dat iemand ziek werd, als zijn lichaam en geest niet in evenwicht waren met elkaar. Hij wilde weten op welke manier zijn patiënten dachten, hoe zij in het leven stonden en wat het karakter was van degene die hij behandelde. Hij wilde niet alleen de ziekte behandelen, maar de patiënt in zijn totaliteit.

Hoe lang moeten de bloesems worden ingenomen? 

De tijd die nodig is voordat de remedies een merkbaar effect hebben, varieert al naar gelang het individu en de omstandigheden. Bij iemand die zich plotseling in het beginstadium van een depressie bevindt bijvoorbeeld, kan het innemen van een paar druppels Mustard (Herik) onmiddellijk een verbetering geven. Zo kan iemand die op een dag wakker wordt met een typisch 'maandagmorgengevoel' wat Hornbeam (Haagbeuk) in water drinken, en de dag weer opgewekt tegemoet treden.

Aan de andere kant, als de te behandelen emotionele toestand diep geworteld is, kan het dagen of weken duren voordat u enig verschil voelt. Het is echter wel mogelijk dat mensen om u heen de veranderingen veel eerder opmerken. Over het algemeen werken de remedies geleidelijk en op milde wijze; de verandering doet zich voor in een natuurlijk tempo, waaraan men zich gemakkelijk kan aanpassen.

Citaten uit het werk van Dr. Bach

Aan het eind van elk blokje over een remedie vindt men een citaat uit het werk van Dr. Bach, dat betrekking heeft op de desbetreffende plant. Deze citaten zijn verzameld in het boek "The Healing Herbs of Edward Bach" door Julian Barnard en werden vertaald door Koos van Ravesteijn, die ze in eigen beheer heeft uitgegeven. De citaten zijn in zijn vertaling, met een gering aantal aanpassingen. Deze "bevestigingen", zoals ze in de vertaling heten, zijn ontleend aan een ander boek, dat door Julian Barnard is samengesteld, namelijk de "Collected Writings of Edward Bach" (Ashgrove Press, Bath 1994). 

Bij de paginaverwijzingen is dit werk telkens afgekort tot C.W.


Hij bestudeerde het gedrag en de stemmingen van de mensen en kwam na lange tijd tot de conclusie dat er zeven verschillende emoties zijn waar mensen last van kunnen hebben:

1. Angst

2. Onzekerheid

3. Onvoldoende interesse in het hier en nu

4. Eenzaamheid

5. Overgevoeligheid voor invloeden

6. Moedeloosheid en wanhoop

7. Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

Hij merkte dat deze emoties konden zorgen dat het natuurlijke afweermechanisme van mensen achteruit ging, waardoor zij ziek werden. Bach zag stemmingen als een hulpmiddel bij het achterhalen van de emotionele oorzaak van een ziekte.

Hij zwierf vijf jaar door de natuur en vond 38 planten en bomen waar hij een extract van maakte. Tot zijn grote vreugde merkte hij dat de remedies werkten bij anderen mensen. De klachten en ziektes verdwenen wanneer de juiste remedie voor de emoties was gevonden. Elke remedie gaf hij de naam van de bloesem die erin verwerkt was.

Hij bedacht dat het goed zou zijn om ook een remedie te maken die voor acute situaties geschikt was. Met vijf bloesemtincturen maakte hij de Rescue Remedy. Dit werd de EHBO van de remedies.

Edward Bach had zijn droom waargemaakt, hij had een geneeswijze gevonden die eenvoudig en effectief was. Een methode waarmee iedereen zichzelf kon genezen en waarmee ziekte voorkomen kan worden.

Hoe bloesemessences nemen

In chronische situaties: 2 à 4 druppels van de gekozen essence(s) in niet-bruisend water, zo'n 4 maal per dag innemen. Het wordt aangeraden niet meer dan 5 essences tegelijk te gebruiken.

In acute, stressvolle situaties is er de Rescue Remedy.  Hiervan worden telkens 4 druppels genomen naargelang de behoefte.

Rescue Remedy (Eerste hulp remedie)

Combinatie van 5 bloesemessences, samengesteld met het oog op noodgevallen.

* Star Of Bethlehem: om de shock te verwerken

* Rock Rose: tegen paniek en doodsangst

* Impatiens: tegen de spanning

* Cherry Plum: tegen de angst zijn zelfbeheersing te verliezen

* Clematis: tegen het gevoel "ver weg zijn", vaak voorafgaand aan flauwvallen of bewusteloos raken

Wanneer Rescue Remedy gebruiken?

Willow (Wilg, Salix vittelina)

Wanneer Willow gebruiken?

Bij wrokkige, verbitterde en haatdragende mensen die zich steeds het slachtoffer voelen van het noodlot  of de schuld voor hun problemen steeds bij anderen leggen.

 "Waarom overkomt mij dat???", pessimisten die steeds eenzamer worden.

Als men snel beledigd is, een zwartkijker of spelbederver is, die het goed humeur of optimisme van anderen ondermijnt of hen hun beter lot, geluk of gezondheid misgunt.

Als men hulp van anderen als iets vanzelfsprekends vindt, veeleisend en ondankbaar.

Het positief effect van Willow:

Willow wordt aangeraden aan mensen die geneigd zijn om hun agressie en gevoelens van onvrede op te zouten. Ze houden krampachtig al hun negatieve gevoelens vast. Toch geven ze op een soms heel bedekte manier aan hun omgeving te kennen dat ze niet gelukkig zijn. Mensen die dit in sterke mate hebben, krijgen dikwijls last van lichamelijke krampverschijnselen - bijvoorbeeld darm- of menstruatiekrampen - die het gevolg zijn van een te grote vasthoudendheid op emotioneel gebied.

De Willow-remedie laat iemand zien dat hij de schepper van zijn eigen lot is.  Hij is verantwoordelijk voor zichzelf. Hij kan zichzelf genezen, wanneer hij dit wil. Door Willow leert hij om het heft in eigen handen te nemen. Om constructief te kunnen denken en handelen. Hij leert "oorzaak en gevolg" te onderkennen. Hij weet dat ook hij een aandeel heeft in situaties die voorvallen. Hij ontdekt dat er niets voor niets gebeurt. Er is een zin voor alle dingen. Hij wordt positiever en begint te geloven dat hij zijn eigen leven kan veranderen als hij dat wil. Hij ontdekt dat gedachten een eigen leven kunnen gaan leiden. Zijn achterdocht verdwijnt. Willow geeft de mogelijkheid om negatieve emoties te uiten en vervolgens los te laten. Hij wil erop vertrouwen dat mensen het goede met hem voorhebben.

Doelstelling van het gebruik van Willow:

Het verwerken van wrok en haatgevoelens.

Leren relativeren.

 Dr. Bach over Willow: "Ons wordt niet gevraagd een heilige, een martelaar of een beroemdheid te zijn; de meesten van ons is een minder opzienbarende taak toebedeeld. Maar van ons wordt verwacht begrip te hebben voor de vreugde en het avontuur van het leven en voor de speciale opdracht die wij hebben te vervullen door het licht in ons te laten stralen" (C.W., blz. 153).

Terug

Wild Rose (Hondsroos, Rosa canina)

Wanneer Wild Rose gebruiken?

Als men de strijd volledig opgeeft, hoewel de omstandigheden niet zo hopeloos zijn.

Berusten in een chronische ziekte, in een slecht huwelijk, in een job zonder voldoening.

Bij onverschilligheid en apathie, bij overdreven passiviteit. Zij kunnen niet de kracht opbrengen om de gewenste veranderingen in hun leven door te voeren. Als gevolg daarvan voelen ze zich somber gestemd en verwachten ook niet meer dat het beter zal worden. Ze leggen zich bij de feiten neer en vechten niet meer voor verbetering van hun situatie. Hieruit ontstaan vaak ernstige energieproblemen.

Het positief effect van Wild Rose:

Wild rose geeft verlichting aan mensen die last hebben van depressies en futloosheid.

Wild rose zorgt ervoor dat men weer verwachtingen gaat koesteren en geeft de energie om daar vorm aan te geven.

"Vitamine C op zielsniveau", dat is de omschrijving van de Wild Rose-remedie. Wanneer Wild Rose wordt ingenomen, komt de persoon uit zijn apathische levenshouding. Hij krijgt interesse in zichzelf en zijn omgeving. Hij wil genieten en het leven vieren. Door Wild Rose is hij gemotiveerd en enthousiast om zijn dromen waar te maken. Hij erkent dat hij ambitie heeft. Hij wil de verantwoordelijkheid op zich nemen om zijn dromen waar te maken. Wild Rose geeft iemand doorzettingsvermogen. Hij voelt zich fit en actief en kan zijn leven aan.

Doelstelling van het gebruik van Wild rose:

Het terugkrijgen van een positieve instelling.

Energiek in het leven staan.

Dr. Bach over Wild Rose: "Berusting maakt van iemand voornamelijk een onachtzame voorbijganger op het levenspad en opent de deur voor onnoemelijk veel ongunstige invloeden, die nooit de kans zouden krijgen binnen te komen, wanneer ons dagelijks leven vervuld zou zijn van de smaak en vreugde van het avontuur" (C.W., blz. 149).

Terug

Wild Oat (Ruwe dravik, Bromus ramosus)

Wanneer Wild Oat gebruiken?

is een goed hulpmiddel voor veelzijdig begaafde mensen die geen duidelijke richting in hun leven kunnen bepalen, als men ondanks zijn begaafdheid en veelzijdige belangstelling nog geen helder levensdoel   of welomlijnde taak voor ogen heeft. Zij zoeken iedere keer nieuwe bezigheden en impulsen, maar zijn er ook snel weer op uitgekeken. De eeuwige student, voortdurend van job veranderen,...

Bij vage ambities en teveel versnipperen van de aandacht (talrijke opleidingen volgen,...)

Dit telkens wisselen van koers maakt dat ze een nogal grillig en oppervlakkig leven leiden. Na een tijd kunnen er problemen ontstaan als chronische verveling, gevoelens van zinloosheid, enzovoort.

Deze mensen kunnen zich niet voorstellen dat het voor het vinden van een persoonlijk doel goed kan zijn je intensief in één enkel ding te verdiepen.

Wild oat geeft rust en de energie om de vele impulsen te bundelen en gericht te gaan gebruiken.

Het positief effect van Wild Oat:

De remedie Wild Oat lijkt op een richtingaanwijzer. Het wordt mogelijk om op een kruispunt in het leven de juiste weg te kiezen en te bewandelen. Hij verliest zijn doel niet uit het oog en heeft een idee wat hij moet doen om dit doel te bereiken. Deze remedie helpt iemand zijn roeping te vinden. Hij zet zich in met gebruik van zijn talenten. Creatief en inventief werkt hij aan zijn carrière, zonder zich een moment te vervelen. Het is waarschijnlijk dat hij naast zijn baan tijd vrijmaakt om betrokken te blijven bij zijn andere interesses. Dit kan in hobby's of vrijwilligerswerk. Hij ziet in dat hij zijn talenten op diverse wijzen moet gebruiken om het leven boeiend te houden voor zichzelf.

Doelstelling van het gebruik van Wild oat:

Meer diepgang in het leven toelaten.

Het vinden van rust en een duidelijke richting.

Dr. Bach over Wild Oat: "Laat ons dat ene in het leven vinden dat ons het meest aantrekt, en dat dan doen! Laat het ene zo'n deel van ons uitmaken, dat het net zo natuurlijk is als ademhalen; net zo natuurlijk als het voor de bij is om honing te verzamelen en voor de boom om in de herfst zijn oude bladeren af te schudden en in de lente nieuwe voort te brengen. Als we de natuur bestuderen, dan ontdekken we dat ieder schepsel, vogel, boom en bloem een eigen rol vevult, een eigen specifiek en bijzoder werk verricht, dat het gehele Universum helpt en verrijkt" (C.W., blz. 97).

Terug

White Chestnut (Paardekastanje, Aesculus hippocastanum)

Wanneer White Chestnut gebruiken?

White chestnut wordt aanbevolen aan mensen die zich in mentaal opzicht niet goed kunnen ontspannen. Dit ontstaat doordat ze niet voldoende afstand nemen van hun problemen. Ze proberen deze op te lossen door er steeds intensiever over na te denken. Wanneer men dit vaak 's nachts doet, kunnen er gemakkelijk problemen ontstaan als slapeloosheid en overspannenheid.

Als men voortdurend gekweld wordt door een stroom van ongewenste gedachten en innerlijke discussies. Rusteloosheid in het hoofd, malen.

'S avonds moeilijk inslapen, na een ruzie of een conflict alsmaar denken aan wat men "had moeten zeggen".

Bij concentratiestoornissen en chronische hoofdpijn door steeds terugkerende gedachtestroom.

Het positief effect van White Chestnut:

White chestnut geeft dat mensen rustiger worden en niet meer gevangen blijven in cirkelvormige redeneringen.

White Chestnut is de remedie om rust in het hooft te krijgen. Het piekeren en malen stopt. Deze remedie zorgt ervoor dat iemand helder kan nadenken. De boel op een rijtje zetten. Het voortdurend terugdenken aan vervelende situaties stopt. De White Chestnut-remedie maakt het mogelijk om de zinnen te verzetten.

Doelstelling van het gebruik van White chestnut:

Afstand kunnen nemen van problemen.

Het bevorderen van mentale ontspanning.

Dr. Bach over White Chestnut:

Leren gaat het beste met een rustige en meditatieve geest. Door onszelf in een sfeer van vrede te brengen, stellen wij onze Ziel in staat tot ons te spreken door middel van ons bewustzijn en onze intuïtie en ons te begeleiden in overeenstemming met Haar wensen.

Terug

Water Violet (Waterviolier, Hottonia palustris)

Wanneer Water Violet gebruiken?

Bij trotse afstandelijke personen die door hun superioriteitsgevoel geïsoleerd komen te staan

Heel bekwaam en sterk individueel ingesteld, rustig zelfverzekerd, sterke persoonlijkheid,   levend in een "ivoren toren", moeilijk te contacteren.

Bij zich verwaand, neerbuigend of uit de hoogte gedragen (minachting). In geestelijk opzicht zijn ze bijzonder goed ontwikkeld, wat tot een gevoel van superioriteit kan leiden. Daarnaast zijn ze ook zeer gevoelig en kwetsbaar, maar kunnen of willen deze gevoelens niet met andere mensen delen. De neiging om alles zelf te willen doen en afstand te bewaren levert, naast een gevoel van eenzaamheid, ook vaak fysieke spanningen op.

Het positief effect van Water Violet:

Waterviolet wordt aangeraden aan afstandelijke mensen die voor hun eigen gevoel te veel in een ivoren toren zitten.

Waterviolet maakt het makkelijker om innerlijk verbintenissen aan te gaan.

Wanneer de Waterviolet-remedie wordt ingenomen, ontstaat er contact met andere mensen. De ijskoning(in) daalt uit zijn(haar) ivoren toren en wordt hartelijker. Hij deelt zijn wijsheid en intelligentie met anderen. Hij is raadgever of adviseur en laat de andere in zijn waarde. Hij heeft begrip voor anderen en plaatst zich niet boven hen. Wanneer hij problemen heeft, stelt hij zich open voor advies van zijn omgeving. Hij kan goed alleen zijn en heeft dit ook nodig om tot rust te komen.ont>

Doelstelling van het gebruik van Waterviolet:

Het leven minder op een afstand bekijken.

Het doorbreken van eenzaamheid.

Kwetsbaar kunnen zijn.

Dr. Bach over Water Violet: "Je bent aan het leren volkomen alleen in de wereld te staan, waardoor je de intense vreugde van volledige vrijheid verkrijgt en daardoor perfect dienstbaar aan de mensheid kan zijn. Als dit is verwerkelijkt, ervaar je het niet langer als een offer, maar onder alle omstandigheden als de buitengewone vreugde van hulpvaardigheid" (C.W., blz. 109).

Terug

Walnut (Walnoot, Juglans regia)

Wanneer Walnut gebruiken?

Walnut is een remedie die gebruikt wordt wanneer mensen in een belangrijke overgangsfase verkeren. Belangrijke overgangsfases zouden bijvoorbeeld een echtscheiding, een zwangerschap of een onverwachte carrière-breuk kunnen zijn. Kenmerkend is dat de oude patronen die men had niet meer passen in de situatie, en dat men de nieuwe weg nog niet duidelijk kan zien. Hierdoor raakt men in verwarring. Een tijd lang blijft men twijfelend op de drempel staan, niet wetend wat de volgende stap zou moeten zijn.

Bij twijfel vooraleer een beslissende stap te zetten tot een nieuwe levensfase.

Emigratie, nieuw beroep, ander geloof, verhuis, echtscheiding, menopauze,...

Als men onzeker is voor een nieuwe start 

(door teveel rekening te houden met de mening van anderen, met tradities of conventies)

Het positief effect van Walnut:

Iedereen die zich onder de druk van omstandigheden onzeker voelt of zich te veel laat bepalen door andermans ideeën, krijgt door het gebruik van Walnut weer een betere greep op het leven.

De Walnut-remedie zorgt ervoor dat een persoon veranderingen aankan. Hij kan stappen zetten die nodig zijn om patronen te doorbreken. Veranderingen worden ervaren als groeimomenten. De invloed van buitenaf werkt niet meer als een rem op zijn ontwikkeling. Walnut zorgt ervoor dat iemand op zijn pad blijft  om de route te bewandelen die hijzelf heeft uitgestippeld. Zo kan hij zijn idealen en dromen waarmaken. Oude gewoontes worden afgeschud. Hij heeft de kracht om te veranderen. Walnut helpt ook bij veranderingen op lichamelijk en geestelijk niveau. Verhuizing, het wisselen van tanden, het verlies van vrienden, het overwinnen van een verslaving. Dit zijn een aantal momenten waarop Walnut zijn ondersteunende kwaliteiten laat zien.

Doelstelling van het gebruik van Walnut:

Leven in vrijheid.

Loskomen van het verleden.

Dr. Bach over Walnut: "Wij moeten onze vrijheid onvoorwaardelijk en volledig verwerven, zodat alles wat we doen en denken zijn oorsprong vindt in onszelf. Zo stellen we onszelf in staat te leven en te geven uit eigen beweging en vanuit onszelf alleen" (C.W., blz. 154).

Terug

Vine (Wijnstok, Vitis vinifera)

Wanneer Vine gebruiken?

Vine is een goede remedie voor mensen met een krachtige wil die ze onder andere gebruiken om hun omgeving te beheersen. Helaas hebben ze soms te weinig respect voor de mogelijkheden en beperkingen van de mensen om hen heen, waardoor ze anderen geen ruimte geven om zichzelf te zijn. Doordat het sterke persoonlijkheden zijn, lukt het ze vaak om de omgeving naar hun hand te zetten. Deze mensen zijn niet helemaal in staat de grote hoeveelheid energie die ze hebben in goede banen te leiden. Zodoende kan het een en ander ook leiden tot zware lichamelijke spanningen; klachten als te hoge bloeddruk en aderverkalking vallen dikwijls onder deze categorie.

Bij dominante personen met bazige en tirannieke neigingen, die anderen van hun superioriteit en  bekwaamheid willen overtuigen.

Dictator, tiran, ambitieuze zakenman die over lijken gaat, autoritaire ouders,  de snelle denker die bekwaam optreedt in geval van nood.

Als men zelfzeker, ambitieus en begerig naar macht is en hierbij meedogenloos de ander zijn wil opdringt of absolute gehoorzaamheid eist.

IJzeren tucht eisen, speelkameraadjes aftuigen, geen medelijden kennen,...

Het positieve effect van Vine:

Vine stimuleert eigenschappen als geduld, flexibiliteit en respect voor andere mensen.

Wanneer de Vine-remedie wordt ingenomen, ontpopt " de dictator" zich tot een natuurlijk leider. Met kalmte en wijsheid overziet hij wat er gebeuren moet, zonder de noden van anderen uit het oog te verliezen. Hij eist niets van zijn omgeving, maar hij weet door zijn mannier van optreden anderen te bewegen om te doen wat er gebeuren moet. Hij heeft doorzettingsvermogen en gebruikt dit op een positieve manier. Hij luistert naar zijn kinderen en partner en heeft begrip voor hun handelen. Hij weet dat hij een leider is, maar hij buit het niet uit en voelt zich niet bedreigd in zijn positie.ont>

Doelstelling van het gebruik van Vine:

Beter leren samenwerken.

Het afnemen van interne spanning.

Dr. Bach over Vine: "Als we alles en iedereen rondom ons vrij laten, zullen we als antwoord daarop ontdekken dat we rijker zijn in liefde en bezittingen dan we ooit tevoren waren, want de liefde die vrijheid schenkt, is de grote liefde, die des te sterker verbindt" (C.W., blz. 103).

Terug

Vervain (IJzerhard, verbena officinalis)

Wanneer Vervain gebruiken?

Vervain is geschikt voor iedereen die constant op een te hoog spanningsniveau leeft. De oorzaak moet in dit geval gezocht worden in de neiging om te veel pressie uit te oefenen, zowel op zichzelf als op anderen. Zo iemand stelt zich op als de man die kleine plantjes uit de grond trekt om te kijken of het al opschiet. Men begrijpt niet dat dingen ook uit zichzelf kunnen gebeuren en dat voor sommige processen niet veel wilsinspanning nodig is. In extreme gevallen leidt dit patroon tot chronische spierproblemen en zenuwinzinkingen.

Als men zich al te fanatiek voor "de goede zaak" inzet.

Al te geestdriftig anderen probeert mee te sleuren of zijn te idealistisch idee wil opdringen.

De "missionaris", de opdringerige fanatiekeling of idealist, de martelaar voor de goede zaak,  wie absoluut geen onrechtvaardigheid kan verdragen.

Als men in zijn enthousiasme en bruisende zendingsijver zijn inspanningen overdrijft en roofbouw pleegt op zijn lichaam.

Het positief effect van Vervain:

Vervain biedt een alternatief voor een gejaagd en al te prestatiegericht leven.

Door het innemen van de Vervain-remedie verruimt iemand zijn kijk op het leven. Hij leert te accepteren dat er meer mogelijkheden en ideeën zijn om hetzelfde doel te bereiken. Hij hoeft anderen zijn mening niet op te dringen, hij kan luisteren naar de voorstellen van de anderen. Hij houdt zijn enthousiasme, maar verliest zichzelf niet. Door het innemen van Vervain wordt iemand rustiger, waardoor hij beter kan overzien waarmee hij bezig is. Dit geeft hem de mogelijkheid om, wanneer dit nodig is, van zijn vastomlijnde plan af te stappen en een alternatief te kiezen.

Doelstelling van het gebruik van Vervain:

Meer ontspannen in het leven staan.

De zaken meer op zijn beloop laten.

Geen resultaten willen afdwingen.

Dr. Bach over Vervain: "We zouden ernaar moeten streven zo vriendelijk, rustig en geduldig in onze behulpzaamheid te zijn, dat we ons onder onze medemensen bewegen als een zuchtje wind of als een zonnestraal: steeds bereid om hen te helpen, wat zij ons ook vragen, zonder hen ooit over te halen tot onze ideeën" (C.W., blz. 119).

Terug

Sweet Chestnut (Tamme kastanje, Castanea sativa)

Wanneer Sweet Chestnut gebruiken?

Sweet chestnut is een goede remedie voor mensen die in een belangrijke overgangsfase verkeren. Innerlijk zijn ze aan veranderingen toe, maar ze zijn ook huiverig om het oude los te laten, zelfs als ze daar niet gelukkig meer mee zijn. De angst voor onzekerheid maakt dat ze zich vastklampen aan het bestaande systeem, waardoor extra spanning ontstaat. Men durft niet te vertrouwen op de mogelijkheid dat een nieuwe situatie gunstiger zou kunnen zijn dan de oude. Deze crisis heeft vaak een overwegend innerlijk karakter en is niet zo gemakkelijk te herkennen.

Als men volslagen wanhopig en radeloos is, als lijden zo sterk is dat men geen enkele uitweg meer ziet, in de war, die ongelukkig of diepbedroefd is, bij voorbeeld na een verbroken relatie, liefdesverdriet, verdriet om een overlijden. Een bijzonder negatieve psychische gemoedstoestand, dieper verdriet is niet mogelijk. Vaak volgt een spirituele ontwikkeling op dit dieptepunt.

Na een periode van volgehouden moed waarin men alles probeerde ( bv. terminale ziekte)

Als men niet meer weet hoe het nu verder moet, zich hopeloos voelt in een volslagen isolement, en toch zijn verdriet voor zich houdt.

Het positief effect van Sweet Chestnut:

Sweet chestnut geeft op een organische manier uitzicht op de toekomst en nieuwe inzichten.

Er ontstaat verlossing wanneer de Sweet Chestnut-remedie wordt ingenomen. Het lijkt alsof het uur van de waarheid is aangebroken en de mogelijkheid is gevonden om te veranderen en terug te keren uit wanhoop en depressie. 

Ook bij liefdesverdriet is dit de aangewezen bloesem die wonderen kan doen.

Door de Sweet Chestnut-remedie voelt iemand zich in staat om zijn probleem onder ogen te zien en er een oplossing voor te zoeken. Hij vertrouwt erop dat er een eind komt aan zijn wanhoop. Hij blijft optimistisch, omdat hij weet dat hij in staat is zijn leven in te richten zoals hij het hebben wil.

Doelstelling van het gebruik van Sweet chestnut:

Leren met de levensstroom mee te zwemmen.

Ingrijpende veranderingen aandurven.

Het verminderen van angst en wanhoop.

Dr. Bach over Sweet Chestnut: "Laten we ons in de donkerste uren en wanneer succes nagenoeg onmogelijk schijnt, ons herinneren dat Gods kinderen nooit bang hoeven te zijn. Dat onze Ziel ons slechts die taak geeft die we in staat zijn te volbrengen en dat met onze eigen moed en het vertrouwen in de Goddelijkheid binnen in ons ,welslagen het deel zal zijn van allen die niet opgeven" (C.W., blz. 141).

Terug

Star of Bethlehem (Vogelmelk, Ornithogalum umbellatum)

Wanneer Star Of Bethlehem gebruiken?

Star of Bethlehem heeft een heilzame uitwerking op mensen die lijden onder de gevolgen van psychische of fysieke trauma's. Het maakt niet uit op welke leeftijd het een en ander heeft plaatsgevonden. Het gaat om trauma's waar de mensen zich veelal bewust van zijn en die niet verdwijnen door erover te praten. Daardoor kunnen lichamelijke klachten ontstaan. Er kan hysterie optreden. Want op subtiel niveau blijven er dikwijls littekens en oude sporen achter die op zijn minst op het functioneren een slechte invloed hebben. Daardoor kunnen mensen op den duur minder goed emotionele en sociale belastingen verwerken.  

Shock door verlies van een dierbare, ontslag op het werk, een ongeval, een geboorte,....

Bij psychosomatische aandoeningen, ontstaan door een energetische shock 

(huidziekten, chronische darmtraagheid, gewrichtsontsteking, "krop in de keel", nerveus astma, hartritmestoornissen, hysterische symptomen,...)

Star of Bethlehem stimuleert een herstel op alle niveaus en heeft een sterk verzachtende werking. Meestal een stemmingsremedie.

Het positief effect van Star Of Bethlehem:

Star Of Bethlehem is de "psychotherapeut" van de Bachremedies. Deze remedie geeft troost en helpt bij het verwerken van verdriet en trauma's. Bach noemde deze remedie "Balsem voor de ziel". Star Of Bethlehem zorgt ervoor dat iemand na een ingrijpende ervaring zichzelf kan blijven. Het rauwe, knagende verdriet wordt verzacht. Het wordt mogelijk om te praten over wat er is voorgevallen. Wanneer Star Of Bethlehem wordt gebruikt om oud zeer op te lossen, kan het zijn dat er een periode volgt waarin er veel gedroomd wordt.

Doelstelling van het gebruik van Star of Bethlehem:

Het opheffen van alle energie-blokkades.

Het herstellen van de innerlijke veerkracht

Dr. Bach over Star of Bethlehem: "[We moeten ernaar streven] in zo'n staat van vrede te blijven, dat beproevingen en verstoringen vanuit de wereld ons onberoerd laten. Dit is werkelijk een grote verworvenheid en geeft die vrede die alle begrip te boven gaat. En al lijkt het aanvankelijk dat dit slechts mogelijk is in onze dromen, zij bestaat echt en ligt, als wij geduldig zijn en volharden, binnen het bereik van ons allen" (C.W., blz. 153).

 Terug

Scleranthus (Hardbloem, Scleranthus annuus)

Wanneer Scleranthus gebruiken?

Bij besluitloosheid, bij twijfelen tussen twee mogelijkheden (jobs, liefdes, kledij,...)

Bij voortdurend van de ene in het andere vallen (humeur, lichamelijke symptomen,...Jantje lacht, Jantje huilt, grillig karakter, moeilijk om in te schatten voor andere mensen. Bij gebrek aan innerlijk evenwicht, ook evenwichtsstoornissen. Lichamelijke klachten op steeds weer een andere plaats, wisselende pijnen, rusteloosheid.

Scleranthus werkt rustgevend op mensen die last hebben van rusteloosheid en extreme stemmingswisselingen. Typerend voor deze categorie mensen is dat ze niet goed tot een besluit kunnen komen: aangezien ze beurtelings door twee mogelijkheden worden aangetrokken, kunnen ze vaak moeilijk een keuze maken. Om aan een dilemma te ontsnappen en vrij te kunnen kiezen, heeft een mens immers zeker drie keuzemogelijkheden nodig.

Door Scleranthus te gebruiken gaat de energie in rustiger banen stromen, waardoor alle kracht optimaal kan worden g

Het positief effect van Scleranthus:

Door het innemen van de Scleranthus-remedie komt iemand in evenwicht. Er ontstaat duidelijkheid over wat hij wel wil en wat niet. Hij kijkt niet meer terug op een eenmaal gemaakte keuze. Hij is ervan overtuigd dat de keus die hij maakte, bij hem past en de juiste is. Hij weet waar hij voor staat en wat hij moet doen om in balans te blijven met zichzelf.

Scleranthus zorgt ervoor dat zee-, wagenen luchtziekte verdwijnen. Ook evenwichtstoornissen en problemen met de oren kunnen opgelost worden met het innemen van Scleranthus.

Doelstelling van het gebruik van Scleranthus:

Het leren bundelen van energie.

Het vergroten van keuzemogelijkheden.

Het harmoniseren van de lichaamsfuncties.

Dr. Bach over Scleranthus: "Onevenwichtigheid kan worden opgelost door de ontwikkeling van zelfbeschikking en besluitvaardigheid en door dingen te doen met beslistheid in plaats van afwegen en twijfelen. Ook al zouden we in het begin fouten kunnen maken, het is toch beter te handelen dan kansen voorbij te laten gaan door gebrek aan besluitvaardigheid. Dan zal zelfbeschikking spoedig groeien; angst om in het leven te duiken zal verdwijnen en de verkregen ervaringen zullen ons denken leiden tot een beter beoordelingsvermogen" (C.W., blz. 136).

Terug

Rock Water (Bronwater, Aqua e saxo)

Wanneer Rock Water gebruiken?

Bij strenge, onbuigzame mensen die starre principes en maatstaven naleven en hierdoor genoegens  en levensvreugde missen. Fanatieke volgelingen van een religie, voedingswijze of politiek,...

Als men geneigd is tot zelfgenoegzaamheid of een soort geestelijke hoogmoed 

omdat anderen "niet beter weten' en zich hierbij als modelvoorbeeld profileert.

Rock water wordt aangeraden aan mensen die zich in hun denken sterk laten beïnvloeden door idealistische theorieën. Het gevaar bestaat dat zijn zozeer afgaan op deze ideeën, dat het persoonlijke zien en ervaren op de achtergrond wordt gedrongen. Rock water zorgt ervoor dat mensen flexibeler kunnen gaan denken.

Gegevens die de persoon niet in zijn of haar theoretische kader kan plaatsen, verdwijnen als het ware in een blinde vlek. Tevens heeft het op fysiek niveau een ontspannende invloed.

Het positief effect van Rock Water:

De Rock Water-remedie zorgt ervoor dat iemand flexibel wordt. Hij kan zich aanpassen aan zijn innerlijke behoefte. Hij kan zich mee laten drijven met de levensstroom van alledag. Hij voegt zich zonder problemen in onverwachte situaties. Hij begrijpt dat er mensen zijn met een afwijkende mening en is bereid zijn mening te herzien. Door het innemen van de Rock Water-remedie wordt diegene verzacht en geeft hij zichzelf en zijn omgeving de ruimte om te leven.

Doelstelling van het gebruik van Rock water:

De betrekkelijke waarde gaan inzien van dogmatische systemen.

Zien dat praktische mensen het vaak prima voor elkaar hebben.

Het verbreden van de innerlijke horizon.

Dr. Bach over Rock Water: "Deze remedie brengt grote vrede en begrip; geeft de ruime levensopvatting, dat iedereen op eigen wijze de volmaaktheid moet vinden; brengt de ervaring van te 'zijn' in plaats van te 'doen'; in onszelf een weerspiegeling van Grote Dingen te zijn en niet te trachten onze eigen ideeën op de voorgrond te plaatsen" (C.W., blz. 73).

Terug

Rock Rose (Zonneroosje, Helianthenum nummularium)

Wanneer Rock Rose gebruiken?

Rock rose heeft een kalmerende uitwerking op mensen die in acute angst verkeren, hetzij door gebeurtenissen van buitenaf, hetzij door destructieve beelden die bijvoorbeeld in dromen kunnen optreden. In acute, extreme crisissituaties waarbij paniek of doodsangst heerst en men dreigt hysterisch te reageren  of in shock terecht te komen.

Bij een ongeval, natuurramp, plotse ziekte of verwonding,...

Als men op het nippertje ontsnapte aan een levensbedreigende situatie  en nog de angst in zich voelt (auto-ongeluk, bomaanslag,...)

Bij kinderen die in paniek wakker schrikken uit een nachtmerrie. Door de hevigheid van de angst verliezen ze tijdelijk de mogelijkheid om de zaken in reële proporties te zien.

Rock rose wordt gebruikt in acute noodsituaties zoals na een ongeval of bij psychische kortsluitings-reacties. Het helpt de angst te verminderen en de greep op de werkelijkheid te versterken.

Het positief effect van Rock Rose:

Een paar druppels Rock Rose-remedie helpen iemand uit shocktoestand te geraken. Hij overziet de situatie en krijgt moed. Hij wordt standvastig en weet wat te doen. Met zijn kalme reactie helpt hij zichzelf en anderen uit een noodsituatie. Sommige mensen reageren van nature kalm, maar staan na afloop van het incident te trillen op hun benen. Ook dan is Rock Rose de aangewezen remedie. Rock Rose kan ook gegeven worden na een nachtmerrie.

Doelstelling van het gebruik van Rock rose:

Uit de greep van de angst komen.

Het ontwikkelen van eigenschappen als kracht en moed.

Dr. Bach over Rock Rose: "Alle angst moet worden uitgebannen; zij zou nooit mogen bestaan in de menselijke geest en zij ontstaat alleen, wanneer we het zicht verliezen op onze Goddelijkheid. Angst is wezensvreemd aan ons, omdat wij als Kinderen van de Schepper, Vonken van het Goddelijk Leven, niet te overwinnen, te vernietigen of te onderwerpen zijn" (C.W., blz. 155).

Terug

Red Chestnut (Rode Kastanje, Aesculus carnea)

Wanneer Red Chestnut gebruiken?

Bij overdreven bezorgdheid om het welzijn van geliefde personen. (om hun gezondheid, financiële status, veiligheid op de weg,...) Als je steeds weer het ergste vreest voor een andere bij een onschuldig symptoom of als deze te laat is. ("bemoederen") Ongegronde angst.

Red chestnut heeft een losmakend effect op die mensen die zich in hun relaties te afhankelijk of te kwetsbaar opstellen. Er is sprake van een band waarbij de mensen zo in elkaar opgaan, dat ze hun eigen ontwikkeling uit het oog verliezen. Het gaat hierbij meestal om een familieband of een diepe liefdesband; men leeft in de constante angst de ander te zullen verliezen.

Red chestnut stimuleert het besef dat mensen in principe voor zichzelf verantwoordelijk zijn en dat relaties het leven kunnen verrijken.

Het positief effect van Red Chestnut:

De Red Chestnut-remedie biedt de mogelijkheid om zorg en steun te geven aan anderen, zonder angst. Iemand die Red Chestnut inneemt, vertrouwt erop dat anderen voor zichzelf kunnen zorgen. Hij wil wel helpen, maar dringt zijn hulp niet ongevraagd op. Hij laat de anderen los. Red Chestnut geeft de mogelijkheid om anderen liefdevol weg te laten gaan, zonder inmenging.

Doelstelling van het gebruik van Red chestnut:

Binnen een relatie je onafhankelijkheid bewaren.

Het opsporen van wederzijdse projecties.

Het tegengaan van energetische beïnvloeding.

Als je iets wilt houden, moet je het  loslaten.

Dr. Bach over Red Chestnut: "Ieder van ons leeft mee met hen die in nood verkeren en dat is natuurlijk, omdat wij allemaal in ons leven wel eens in nood verkeerd hebben. Dat is de reden waarom we niet alleen in staat zijn onszelf te genezen, maar dat we het voorrecht hebben ook anderen te kunnen helpen zichzelf te genezen. De enige kwaliteiten die daarvoor nodig zijn, zijn liefde en compassie" (C.W., blz. 99).

Terug

Pine (Den, Pinus sylvestris)

Wanneer Pine gebruiken?

Als men zichzelf onnodig overlaadt met zelfverwijten en schuldgevoelens,  omdat men niet voldoet aan zijn te hoog gestelde eisen. Men kan altijd wel iets vinden om zich schuldig over te voelen, ook om dingen die al lang geleden zijn gebeurd. Pine is een goede remedie voor mensen die niet of onvoldoende voor zichzelf opkomen en zichzelf ook vaak te weinig gunnen. Bij succes nog niet tevreden zijn, bij volgen van strenge regels en geboden, bij overdreven gewetensvol zijn. Er is sprake van perfectionisme. Durft een ander nergens van te beschuldigen. Ook al is de ander nog zo fout, de cliënt zegt liever niets.

Zij beoordelen anderen op een mildere manier dan zichzelf en lopen daardoor het risico dat ze door anderen in een hoek gedrukt worden. Je zou kunnen zeggen dat deze mensen haast te véél scrupules hebben. De neiging om te weinig te eisen van hun omgeving en de snelle bereidheid om ruimte af te staan kan leiden tot introversie en depressies. Als men zich onnodig en veel verontschuldigt, de schuld op zich neemt, de zondebok.

Pine stimuleert een gezonde vorm van eigenbelang en zelfbehoud.

Het positief effect van Pine:

de Pine-remedie zorgt ervoor dat iemand zichzelf kan vergeven. Hij weet dat het voldoende is wanneer hij zijn best doet. Het zelfverwijt en het minderwaardigheidgevoel verdwijnen. Hij heeft respect voor zichzelf en accepteert zijn eigen mogelijkheden. Het woord "sorry" verdwijnt uit zijn vocabulaire.

Doelstelling van het gebruik van Pine:

Het laten varen van een al te calvinistische instelling.

Het loslaten van vernietigende zelfkritiek.

Dr. Bach over Pine: "Gezondheid is daarom de echte verwerkelijking van wat we zijn: volmaakte kinderen van God. Er is geen strijd nodig om te verkrijgen wat we al hebben ontvangen. We zijn hier louter om in het stoffelijke de volmaaktheid tot uitdrukking te brengen waarmee we vanaf het allereerste begin al zijn gezegend";;; (C.W., blz. 92).

Terug

Olive (Olijf, Olea europea)

Wanneer Olive gebruiken?

Olive wordt aanbevolen aan die mensen die volledig uitgeput, zowel lichamelijk als geestelijk, zijn geraakt als gevolg van langdurige overbelasting. Hierdoor hebben ze voortdurend te weinig energie en kunnen zich niet voldoende meer opladen. Huilerig, opgebrand, tijdelijke toestand. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan zijn door chronisch slaaptekort of doordat een lichamelijke aandoening niet volledig is uitgeziekt. De kans bestaat dat deze mensen op hun reserves gaan teren, waardoor hun natuurlijk weerstandsvermogen gaandeweg wordt aangetast. Na zware prestaties van zichzelf geëist te hebben zonder zich ontspanning te gunnen 

 (te druk leven zonder ontspanning, verpleging van zieke, uitoefenen van een nevenberoep, te weinig slaap)

Als men snakt naar rust en slaap en als elke opgave onoverkomelijk lijkt.

Er moet gewerkt worden aan het derde chakra als energiecentrum.

Olive helpt het energie-systeem te herstellen en te versterken.

Het positief effect van Olive:

Door het innemen van Olive voelt de persoon langzamerhand zijn krachten terugkeren. Er komt weer energie voor de dagelijkse beslommeringen. Hobby's en werk worden niet meer als een last ervaren. De vermoeidheid, die zo verlammend werkt, verdwijnt langzamerhand. Het is goed mogelijk dat iemand na het innemen van Olive in eerste instantie veel en langdurig slaapt, totdat lichaam en geest zo uitgerust zijn dat de vitaliteit weer terugkeert.

Doelstelling van het gebruik van Olive:

Het stimuleren van het regeneratie-vermogen.

Het terugvinden van rust en veerkracht.

Dr. Bach over Olive: "We hebben allemaal een Goddelijke opdracht in onze wereld te vervullen en onze ziel gebruikt ons denken en ons lichaam als instrumenten om dit werk te doen, zodat wanneer deze drie in verbondenheid werken, het resultaat volmaakte gezondheid en volmaakt geluk is" (C.W., blz. 91).

Terug

Oak ( Eik, Quercus robur)

Wanneer Oak gebruiken?

Oak is de geëigende remedie voor mensen die last hebben van spannings- en vermoeidheidsklachten. Dit patroon, dat zich door de jaren heen kan ontwikkelen, wordt veroorzaakt doordat men zich te veel heeft ingespannen: het vermogen om rustig af te wachten is men kwijtgeraakt. Deze inspanning kan op verschillende niveaus plaatsvinden, dus zowel emotioneel als lichamelijk. Deze spanningsklachten gaan vaak gepaard met overmatig plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel. Als men ondanks zijn klachten moedig blijft doorstrijden, hierbij blijk gevend van een uitzonderlijk uithoudingsvermogen en bovenmenselijk geduld.

Vechters, doorzetters, werkmieren, werken tot men erbij "neervalt", zijn ziekte negeren, nooit hulp vragen.

Als men overdreven plichtsbewust is (nooit vakantie nemen, zich opofferen voor het gezin, de steunpilaar van een bedrijf.

Oak is een probaat middel bij de zogenaamde Manager's disease. Gaandeweg gaat men weer meer vertrouwen in natuurlijke groeiprocessen.

Het positief effect van Oak:

Degene met een Oak-tekort kan leren om vermoeidheid en pijn als een serieus signaal te zien. Door Oak te nemen, beseft iemand dat zijn mogelijkheden begrenst zijn. Hij vindt een balans tussen rust en werk. Door de Oak-remedie zal hij ervaren dat hij meer energie heeft om zijn plicht te vervullen, wanneer hij tijd neemt om te zorgen voor zichzelf.

Doelstelling van het gebruik van Oak:

Nieuwe energie en inspiratie opdoen.

Het combineren van kracht en souplesse.

Dr. Bach over Oak: "Het is ons uiteindelijke doel ons bewust te worden van onze gebreken en ernaar te streven de achterliggende waarden dusdanig te ontwikkelen, dat de gebreken verdwijnen als sneeuw voor de zon. Vecht niet met je zorgen! Bestrijd je ziekte niet! Klem je niet vast aan je zwakheden! Je doet er beter aan ze te vergeten door je te concentreren op de ontwikkeling van de waarden die je nodig hebt" (C.W., blz. 121)

Terug

Mustard ( Herik, Sinapis arvensis)

Wanneer Mustard gebruiken?

Mustard wordt aanbevolen aan mensen die te kampen hebben met chronische depressies. Zij kunnen er vaak geen oorzaak voor aanwijzen. In ernstige gevallen gaat de depressie gepaard met velerlei psychosomatische klachten zoals spierproblemen, slaapstoornissen, hoofdpijnen, enzovoort. Doordat er ogenschijnlijk geen verklaring voor kan worden gegeven, krijgen deze mensen tevens te maken met gevoelens van eenzaamheid en onbegrepenheid.

Mustard helpt bij het herstellen van het contact tussen de innerlijke en uiterlijke wereld. Het is bij deze klachten raadzaam het gebruik enige tijd voort te zetten.

Bij plots opkomende depressieve stemming of somberheid 

(zonder dat hiervoor een duidelijke aanwijsbare reden bestaat), 

waarbij men geen belangstelling heeft voor het dagelijkse leven.

Als men het gevoel heeft dat een duistere wolk over zich is neergedaald 

en dat men van de buitenwereld en elke menselijke warmte is afgesloten.

Het positief effect van Mustard:

Het gevoel dat de zon door de wolken breekt, ontstaan wanneer Mustard wordt ingenomen. De depressie verdwijnt en de persoon wordt opgewekt. Het evenwicht tussen innerlijke zwaarmoedigheid en blijheid is hersteld. Deze remedie helpt vrouwen die voor hun menstruatie last hebben van zwaarmoedigheid.

Doelstelling van het gebruik van Mustard:

Het terugvinden van plezier en beweeglijkheid.

Het opheffen van gevoelens van isolement

Dr. Bach over Mustard: "Bij alles in ons leven moeten we onszelf aanmoedigen tot vreugde. We moeten het gewoonweg vertikken ons te laten benauwen door twijfel en neerslachtigheid, en steeds voor ogen houden dat deze gevoelens niet tot ons wezen behoren. Onze Ziel kent slechts vreugde en geluk" (C.W., blz. 151).

Terug

Mimulus (Maskerbloem, Mimulus guttatus)

Wanneer Mimulus gebruiken?

Bij concrete, benoembare angsten of fobieën.

Angst voor dieren, voor armoede, voor falen, voor een welbepaalde ziekte, voor inbrekers, in liften, op pleinen en hoogten, bij plankenkoorts,...alle dagelijkse angsten in het leven.

Bij verlegen, schuchtere en teruggetrokken mensen( die snel blozen, stotteren...) die niet vaak over hun angsten praten. Het werkt speciaal goed in díe gevallen waarbij sprake is van een overmatige openheid en gevoeligheid voor de omgeving. Van nature zijn deze mensen te gevoelig voor alle indrukken om hen heen. Doordat deze mensen zich niet voldoende kunnen afsluiten voor allerlei prikkels van buitenaf, kunnen deze nerveuze en fobische reacties optreden. De angsten waar deze mensen aan lijden worden doorgaans concreet door henzelf geformuleerd en hebben betrekking op praktische zaken.

Positief effect van Mimulus:

Wanneer Mimulus wordt ingenomen kan hij de angsten en gevaren aan. Dapper en vol vertrouwen worden de angsten tegemoet getreden. Zijn onzekerheid verdwijnt en hij voelt zich prettig in gezelschap van anderen. De behoefte om zich terug te trekken wordt minder. De Mimulus-remedie zorgt ervoor dat iemand zijn eigen ridder is geworden en de bescherming van zijn naaste omgeving niet meer nodig heeft.

Doelstelling van het gebruik van Mimulus:

Angstgevoelens beter leren hanteren.

Overgevoeligheid kunnen omzetten in sensitiviteit.

Ik geef mezelf veiligheid.

Dr. Bach over Mimulus: "In werkelijkheid is er voor angst geen plaats binnen het natuurlijke, menselijke rijk, aangezien de Goddelijkheid in ons is. Zij is ons werkelijke zelf, onoverwinnelijk en onsterfelijk, en we zouden voor niets bang hoeven te zijn, als we ons maar zouden kunnen realiseren dat we Kinderen van God zijn" (C.W., blz. 149).

Terug

Larch ( Lariks, Larix decidua)

Wanneer Larch gebruiken?

Bij gebrek aan zelfvertrouwen of bij een minderwaardigheidscomplex waardoor faalangst, schuchterheid  of passiviteit de bovenhand halen.

Larch is geschikt voor overmatig bescheiden en teruggetrokken mensen. Ze onderschatten hun eigen, vaak uitstekende, kwaliteiten en denken altijd dat anderen tot meer in staat zijn dan zijzelf. Bijzonder leergierig en weet heel veel maar durft de kennis nooit toe te passen uit angst dat het nog niet goed genoeg is. Nooit iets ondernemen door zich te fixeren op zijn beperkingen, misplaatste bescheidenheid.

Als men teveel vasthoudt aan negatieve ervaringen of mislukkingen uit het verleden 

(negatief zelfbeeld na echtscheiding, fiasco in zaken,....) Een soort Assepoester-syndroom, wat maakt dat mensen niet voor zichzelf opkomen en te snel tevreden zijn.

Meestal is deze instelling een gevolg van negatieve ervaringen uit het verleden, waarbij zo iemand overschaduwd werd door de nadrukkelijke aanwezigheid van anderen.

Larch maakt mogelijk dat mensen meer van zichzelf laten zien en vermindert de angst om fouten te maken.

Het positief effect van Larch:

Er groeit zelfvertrouwen wanneer iemand met een Larch-tekort deze remedie gebruikt. Hij durft gebruik te maken van de talenten en mogelijkheden die altijd in hem aanwezig waren. "Kan ik niet" komt niet meer voor in zijn woordenboek. Dankzij deze remedie ziet de persoon in dat 'iets proberen" meer voldoening schenkt dan "niets proberen". Hij accepteert dat het risico van falen altijd aanwezig is, maar hij maakt zich er geen zorgen over. Hij weet wat hij kan en wat hij waard is. De Larch-remedie ondersteunt een examenkandidaat tijdens (rij)examens maar er moet ruim van tevoren mee begonnen worden. Daardoor zal de client in zichzelf gaan geloven.

Doelstelling van het gebruik van Larch:

Erkennen van eigen kwaliteiten.

Risico's durven nemen.

Dr. Bach over Larch: "We kiezen die aardse verbondenheid en uiterlijke omstandigheden die ons de beste mogelijkheden bieden om tot ons uiterste kunnen te gaan. We komen hier in het volledige besef van het door ons te verrichten werk; we komen hier met het niet weg te denken voorrecht te weten dat al onze strijd al is gewonnen nog vóór ze is gestreden; dat de overwinning al zeker is vóórdat de proef wordt aangeboden, omdat we weten dat we kindren van de Schepper zijn en als zodanig Goddelijk, onverslaanbaar en onoverwinnelijk" (C.W., blz. 91).

Terug

Impatiens (reuzenbalsemien, Impatiens glandulifera)

Wanneer Impatiens gebruiken?

Bij ongeduldige mensen, snel in denken en handelen, die zichzelf steeds een hoog werktempo opleggen en geen begrip opbrengen voor het trage functioneren van anderen.

Steeds gehaast en ongevalletjes voor hebben, overhaaste beslissingen nemen, 

anderen steeds aanmanen tot spoed, niet kunnen wachten, nerveuze gebaren maken. Impatiens geeft rust aan diegenen die het minder snelle levensritme van anderen niet kunnen respecteren. Ze willen dat anderen net zo snel denken en handelen als zijzelf. Ze raken gespannen van het tragere levenstempo van hun medemensen. Als men snel geïrriteerd of geprikkeld is bij de minste kritiek (door de continue geestelijke spanning).

Deze spanning en irritatie is vaak de bron van veel psychosomatische klachten als maag- en darmklachten of spierspanningen. Impatiens haalt de druk van de ketel af en bevordert eigenschappen als geduld en zachtmoedigheid.

Het positief effect van Impatiens:

Door het innemen van de Impatiens-remedie krijgt iemand engelengeduld. Het ontspant in stresssituaties. Door Impatiens te gebruiken wordt het levenstempo verlaagd. Daardoor krijgt iemand oog voor anderen en verdwijnt de eenzaamheid. Hij merkt dat zijn gevoelens naar andere mensen toe veranderen. In plaats van irritatie ontstaat er begrip, geduld en zachtmoedigheid. Het wordt mogelijk om op een bankje te zitten en naar de eendjes te kijken, genietend van het gegeven dat er verder niets hoeft.

Doelstelling van het gebruik van Impatiens:

Leren mentaal tot rust te komen.

Leren anderen in hun waarde te laten.

Dr. Bach over Impatiens: "Je streeft naar volmaakte zachtmoedigheid en vergevingsgezindheid en de mooie bloesem van de Reuzenbalsemien die langs de oevers van sommige stromen in Wales groeit, zal je met haar zegen helpen dat te bereiken" (C.W., blz. 108).

Terug

Hornbeam (Haagbeuk, Carpinus betulus)

Wanneer Hornbeam gebruiken?

Het maandagochtendgevoel, als een berg opzien tegen de dag die begint. Bij uitputting na eenzijdige geestelijke belasting. Langdurig studeren, op computer werken, lesgeven, lezen, bedlegerigheid.

Als men niet is opgewassen tegen de alledaagse, voorspelbare routine. "de sleur", de werkweek, bij "maandagmorgenziekte",...

Hornbeam wordt aangeraden aan mensen die te eenzijdig leven: ze vinden al gauw dat ze iets niet aankunnen en veel dingen worden als een zware opgave gezien. De vermoeidheid zit tussen de oren, als eenmaal ondanks de tegenzin begonnen wordt met de taken verbetert het humeur en keert de energie terug.

Deze mensen leven met een energietekort dat in veel gevallen chronisch wordt. Op den duur kan geen enkele activiteit meer voldoening geven, zelfs niet díe bezigheden die ontspannend zouden kunnen werken.

Het feit dat ze een te passief leven leiden heeft juist als gevolg dat ze zich zwak en lamlendig gaan voelen, waardoor een negatieve spiraal kan ontstaan. Hornbeam doorbreekt deze impasse en geeft op alle niveaus nieuwe energie.

Het positieve effect van Hornbeam:

De Hornbeam-remedie werkt als een verfrissende douche. Door het innemen van Hornbeam wordt de geestelijke vermoeidheid opgelost. Iemand kan zijn dag overzien en weet dat hij zijn taak aankan. Niets is te veel of te moeilijk. Door het innemen van Hornbeam wordt iemand actief en opgewekt. Van de landerige Hornbeam-stemming is niets meer over. De persoon kan zijn werk afmaken zonder dat de verveling toeslaat. Hij is gemotiveerd om aan de slag te gaan. Hij voelt zich uitgerust en opgewekt. Laat de dag maar beginnen.

Doelstelling van het gebruik van Hornbeam:

Een productiever leven leiden.

Oplossen van vermoeidheidsproblemen.

Weer zin krijgen in het leven.

Dr. Bach over Hornbeam: "Weet dat ieder moment van werk en ontspanning een impuls tot leren met zich meebrengt en een verlangen tot het ervaren van wezenlijke zaken, wezenlijke avonturen en daden, die de moeite waard zijn" (C.W., blz. 149).

Terug

Honeysuckle (Kamperfoelie, Lonicera caprifolium)

Wanneer Honeysuckle gebruiken?

Honeysuckle stimuleert mensen meer in het heden te gaan leven en de verlammende band met het verleden los te laten. In extreme gevallen klampen deze mensen zich angstig vast aan herinneringen en situaties uit het verleden, zowel positieve als negatieve. Zij vinden in het heden geen nieuwe uitdagingen meer. In feite hebben ze zich neergelegd bij het feit dat hun leven in grote lijnen voorbij is.

Bij heimwee naar een overdreven verheerlijkt verleden. Komt veel voor bij oudere mensen.

Er is vaak sprake van dromerigheid en kleine absences.

Dromen over vroeger geluk, huis of jeugd. Verheerlijken van een overleden partner, heimwee naar huis.

Bij een nostalgische vlucht in het verleden om niet geconfronteerd te worden met de harde werkelijkheid  van het voor hen onaantrekkelijk heden. Door Honeysuckle in te nemen komt het verleden in een nieuw perspectief te staan, waardoor mensen weer meer in het nu gaan leven.

Het positief effect van Honeysuckle:

De remedie Honeysuckle zorgt ervoor dat iemand in het hier en nu gaat leven. Hij krijgt belangstelling voor wat er nu gebeurt, op dit moment. Het verleden wordt niet afgedaan, maar gezien als een mooie periode waarin zich veel waardevolle momenten hebben voorgedaan. Het wordt weer mogelijk om nieuwe relaties aan te gaan, kamers te veranderen en ruimte te maken door spullen weg te doen. Honeysuckle maakt het mogelijk om het verleden los te laten en verleent het vermogen om weer te genieten van een nieuwe periode in het leven.

Doelstelling van het gebruik van Honeysuckle:

Mogelijkheden in het heden en toekomst gaan zien.

Het verwerken van gebeurtenissen uit het verleden.

Dr. Bach over Honeysuckle: "Laten we toch vooral niet bang zijn ons in het leven te storten. We zijn hier om ervaringen en kennis op te doen en we zullen maar weinig leren, tenzij we de realiteit onder ogen zien en zoeken naar de grenzen van ons kunnen" (C.W., blz. 138)

Terug

Holly (Hulst, Ilex aquifolium)

Wanneer Holly gebruiken?

Bij ziekelijke afgunst, jaloezie en haat op alle niveaus

Jaloezie van eerstgeboren kind t.o.v. tweede, jaloezie in de liefde,...

Als men snel wantrouwig is, vervuld is met wraakgevoelens of leedvermaak (bv. om het ongeluk van anderen)

Het positief effect van Holly:

Holly doorbreekt het gevoel van isolement bij mensen die problemen hebben met dichtbije relaties. Door dit onvermogen zijn ze in relaties vaak jaloers, achterdochtig en angstig. Vaak is het niet zo goed waar te nemen, omdat deze gevoelens in onze maatschappij meestal niet worden uitgeleefd, maar eerder worden verborgen achter een beschaafd optreden. In extreme gevallen leidt dit patroon tot zware driftaanvallen en mensenschuwheid.

Holly maakt het weer mogelijk om innerlijk verbintenissen met anderen aan te gaan.

Wanneer wij kijken naar Holly, naar de stekelige kartelrandjes van het blad en de zachte, ijngebouwde bloesem, dan zien we dat deze plant de belichaming is van de essentie van de remedie. Wanneer iemand Holly inneemt, wordt diens innerlijk verzacht. Het verkilde hart wordt warm en straalt dit uit. Holly geeft pieken van universeel bewustzijn. " Ik ben er en ik ben één met het universum". Onvoorwaardelijke liefde hoort bij Holly. Plezier beleven aan het geluk van anderen, ook al gaat het met hemzelf wat minder. Het ongelukkige en ontevreden gevoel verdwijnt. Hij benadert zijn omgeving, en zichzelf, op een liefdevolle manier. Delen met anderen wordt een feest. Hij gaat open en vol vertrouwen om met andere mensen en situaties. De positieve Holly voelt zich één met de universele liefde en deelt hiervan met gulle hand uit.

Doelstelling van het gebruik van Holly:

Leren van anderen en van jezelf te gaan houden.

Erkennen van negatieve gevoelens en er over kunnen praten.

Dr. Bach over Holly: "Liefde en zachtmoedigheid zullen uiteindelijk alles overwinnen. Wanneer we deze twee kwaliteiten voldoende hebben ontwikkeld, zal niets meer in staat zijn ons aan te tasten, omdat we altijd medeleven zullen tonen en geen verzet zullen bieden" (C.W., blz. 135).

Terug


Heather (Struikhei, Calluna vulgaris)

Wanneer Heather gebruiken?

Bij egocentrisch ingestelde personen die enkel met zichzelf bezig zijn en steeds een publiek nodig hebben om over zichzelf  en hun problemen te kunnen praten. Stoot mensen af, wil altijd aandacht en het maakt niet uit van wie.

Mensen die zich vastklampen aan toehoorders, altijd zelfbeklag maken, eigen probleempjes overdrijven,  kinderen in de "ik-fase".

Als men nooit eens kan luisteren naar de ander en steeds het gesprek op zichzelf wil brengen.

Het positief effect van Heather:

Heather zorgt ervoor dat mensen rust vinden in zichzelf, speciaal diegenen die zich niet geborgen voelen zonder de voortdurende aandacht van anderen. Ze hebben vaak te weinig liefde gehad en willen hun bestaansrecht steeds opnieuw bevestigd zien door hun omgeving. Hun veeleisende natuur maakt dat mensen het benauwd krijgen en zich afsluiten. Het tragische is dat ze de liefde en aandacht die ze zo nodig hebben juist blijven missen. Dikwijls gedragen ze zich zo vasthoudend en zelfverzekerd, dat hun innerlijke afhankelijkheid niet wordt herkend.

Heather kan helpen dit patroon te doorbreken.

Door het gebruik van Heather kan iemand beter luisteren naar anderen. Er zijn therapeuten die voor het Bachconsult een paar druppels Heather innemen, teneinde beter te kunnen luisteren naar hun klant. De Heather-remedie zorgt ervoor dat iemand zich kan inleven in anderen. Hij weet dat alleen al door goed luisteren naar anderen, de ander geholpen wordt. Hij heeft belangstelling voor de mensen in zijn omgeving en beseft dat alles niet in de wereld rondom hém draait.

Doelstelling van het gebruik van Heather:

Het bevorderen van emotionele zelfstandigheid.

Het leren geven van aandacht aan anderen

Ik ben niet alleen, want ik ben bij mij.

Dr. Bach over Heather:

We moeten standvastig gemoedsrust beoefenen door ons voor te stellen dat we onze geest rustig houden als een meer, zonder dat golven of rimpels haar sereniteit verstoren. Stap voor stap moeten we deze staat van vrede ontwikkelen tot er geen gebeurtenis, geen omstandigheid of andere persoon meer in staat is de oppervlakte van dat meer in beroering te brengen.

Terug

Gorse ( Gaspeldoorn, Ulex europaeus)

Wanneer Gorse gebruiken?

Als men geen hoop meer koestert en vertwijfeld iedere poging tot herstel als nutteloos beschouwd.

Bij chronische zieken die zonder succes talloze behandelingen ondergingen.

Bij stilstand na een aanvankelijke vooruitgang in de behandeling van een chronische ziekte.

Voor hen die berusten, maar zich toch laten overhalen om de zoveelste therapie te proberen.

Het positief effect van Gorse:

Gorse schenkt mensen die het niet meer zien zitten vertrouwen in wezenlijke veranderingen. Ze proberen nog wel allerlei therapieën, maar eigenlijk geloven ze er niet meer in. Ze vergeten dat ze zelf de bron zijn van veranderingsprocessen en zien niet dat hun negatieve verwachtingen mede oorzaak zijn van voortdurende teleurstellingen.

Zo wordt telkens weer het idee dat hun situatie hopeloos is bevestigd. Helaas wordt deze verwachting ook bevestigd door díe therapeuten die ervan uitgaan dat de weg naar herstel moeilijk en langdurig zal zijn.

Gorse opent de bron naar een diep niveau van levens-optimisme.

Wanneer iemand toch nog een keer zijn situatie wil proberen te veranderen en Gorse neemt, zal hij merken dat er een lichtpuntje in de duisternis is. In plaats van uitzichtloosheid, komt er hoop op verbetering. Er ontstaat een vertrouwen dat, hoe akelig de situatie nu ook is, er lering uit getrokken kan worden en dat er niets voor niets is geweest. Gorse is de bloesem van de hoop. Wanneer alles donker en negatief is, schijnt Gorse als een lichtje in de nacht.

Doelstelling van het gebruik van Gorse:

Stimuleren van vertrouwen in het zelfgenezend vermogen.

Leren het leven in eigen hand te nemen.

Dr. Bach over Gorse: "Laten we nu even denken aan hen die voor enige tijd of zelfs voor lange tijd ziek zijn geweest. Er is altijd weer alle reden tot hoop op welzijn, verbetering of herstel. Laat niemand ooit de hoop opgeven om beter te worden" (C.W., blz. 5).

Terug

Gentian ( Gentiaan, Gentiana amarella)

Wanneer Gentian gebruiken?

Als men al te snel ontmoedigd is. Bij tegenslag, terugval in een medische behandeling,...

Als men overdreven sceptisch is ingesteld en alles in twijfel trekt.

De eeuwige pessimist, de twijfelaar in hart en nieren, de ongelovige Thomas,...

Bij een reactieve depressie met een gekende oorzaak bv. overlijden van een geliefde, jobverlies, echtscheiding,...

Gentian zorgt ervoor dat mensen die in een negatieve denkspiraal terecht zijn gekomen weer kunnen gaan relativeren. Ze zijn sterk gefixeerd op tegenslagen en op alles wat er mis zou kunnen gaan. Crises in het leven zoals een sterfgeval, een ziekte of een scheiding worden niet gezien als gebeurtenissen die bij het leven horen. Deze mensen kunnen zich ook niet voorstellen dat de rampen die hen overkomen verwerkt kunnen worden, en zelfs kunnen bijdragen tot persoonlijke groei.

Door Gentian te gebruiken wordt het vertrouwen in het leven weer groter.

Het positief effect van Gentian:

Wanneer iemand Gentian inneemt, draait hij om als een blad aan een boom. In plaats van ervan uit te gaan dat er toch iets niet lukt, gelooft hij dat hetgeen hij onderneemt zal slagen. Zijn pessimistische inslag verandert in een positieve. Hij vertrouwt erop dat hij moeilijkheden kan overwinnen. De positieve Gentian weet dat wanneer hij zich inzet, dit altijd goed is, ongeacht het uiteindelijke resultaat.

Doelstelling van het gebruik van Gentian:

Meer animo ontwikkelen.

Geloven in de goede dingen van het leven.

Dr. Bach over Gentian: "De kleine Gentiaan uit ons heuvellandschap zal je helpen te volharden in je doelstelling, in je gelukkige en hoopvolle levensopvatting, zelfs wannee de lucht zwaarbewolkt is. Ze zal je te allen tijde bemoediging geven en het inzicht, dat je, wat het resultaat ook is, niet kunt falen wanneer je doet wat in je vermogen ligt" (C.W., blz. 107).

Terug

Elm ( Veldiep, Ulmus procera)

Wanneer Elm gebruiken?

Elm wordt aangeraden aan mensen die sterk onder druk staan of aan mensen die te veel verantwoordelijkheid op zich hebben genomen. Als mensen met goede kwaliteiten tijdelijk niet meer in staat zijn hun taken en verantwoordelijkheden te volbrengen. 

Zoals artsen, leraars, bedrijfsleiders, burgemeesters,...

Als men voelt dat zijn taken zich boven het hoofd zijn gegroeid door een tijdelijk gevoel van ontoereikendheid. (ouders in een gezin). Op een gegeven moment krijgen ze te kampen met lichamelijke klachten (bijvoorbeeld maagklachten) en worden bang dat ze het niet meer kunnen volhouden.

Elm zorgt ervoor dat mensen op een minder gespannen manier gaan functioneren en een betere balans krijgen tussen inspanning en ontspanning.

Het positief effect van Elm:

De Elm-remedie zorgt ervoor dat iemand zijn grenzen tijdig aangeeft. Elm versterkt het zelfvertrouwen. Problemen worden weer in hun juiste proporties teruggebracht. Elm geeft overzicht en rust. De remedie leert iemand in te zien, dat er mensen zijn waar hij op terug kan vallen, die hem helpen in het dragen van zijn verantwoordelijkheid.

Doelstelling van het gebruik van Elm:

Dingen meer in perspectief zien.

Verminderen van stress en prestatiedwang.

Dr. Bach over Elm: "Het leven vraagt van ons geen ondenkbaar offer; het vraagt ons onze weg af te leggen met vreugde in ons hart en een zegen te zijn voor hen die ons omringen, zodat we deze wereld net ietsje beter achterlaten dan zij was vóór ons bezoek. Dan hebben we ons werk gedaan" (C.W., blz. 143).

Terug

Crab Apple ( Wilde appel, Malus pumila)

Wanneer Crab Apple gebruiken?

Crab apple is een essence die de natuurlijke weerstand van mensen bevordert. Tevens heeft het een duidelijke werking op geestelijk gebied, namelijk dat mensen de zaken weer in reële proporties kunnen gaan zien.

Crab apple is een goede remedie voor mensen die erg gevoelig zijn voor allerlei externe invloeden, met name op energetisch gebied. Zij zullen daarom vaak rituelen gaan ontwikkelen om zich 'schoon' te houden, zoals veel douchen, mensen mijden enzovoort. Het risico bestaat dat ze daardoor fobieën gaan ontwikkelen.

Als men geobsedeerd is door overdreven zin naar zuiverheid. Bij schoonmaakwoede, als men zich vies of onrein voelt (bv. door een pukkeltje of een wratje)

Iemand die zich voortdurend wilt wassen

Bij een huiveringwekkende afschuw voor allerlei onreinheden. (vuil, insecten, bacteriën,....)

Als men zich blind staart op details en daardoor het geheel uit het oog verliest.

Het positief effect van Crab Apple:

Crab Apple is een zuiverende remedie. Het gaat om reiniging op zowel emotioneel als fysiek niveau. Wanneer iemand Crab Apple neemt, wordt het mogelijk om zonder afkeer naar zichzelf te kijken en te beseffen dat, hoe graag hij het ook zou willen, niemand volmaakt is. De Crab Apple-remedie leert iemand om dingen in het juiste perspectief te bezien. Je schamen voor jezelf omdat je niet perfect bent, is niet meer nodig.

Wanneer Crab apple wordt toegevoegd aan het badwater, kalmeert de huid en wordt het eczeem minder. Iemand die in een bad met Crab apple heeft gezeten, krijgt een heel zachte huid. Stomen met Crab Apple heeft een weldadig effect bij verkoudheid.

Doelstelling van het gebruik van Crab apple:

Reiniging, zowel op fysiek als op geestelijk vlak.

Leren relativeren

Dr. Bach over Crab Apple: "We moeten ons nooit, zelfs niet voor één moment, te veel bezighouden mét of beangstigd zijn óm ons lichaam, maar we moeten leren ons er zo min mogelijk bewust van te zijn en het slechts te gebruiken als een voertuig van onze Ziel en geest en als dienaar van onze wilskracht" (C.W., blz. 151).

Terug

Clematis ( Bosrank, Clematis vitalba)

Wanneer Clematis gebruiken?

Bij de afwezige dagdromer, die in zijn eigen fantasiewereldje leeft 

en te weinig oog heeft voor het heden en praktische zaken.

Voor de "verstrooide professor", de "artiest".

Als men vlucht in niet te realiseren, al te idealistische denkbeelden en idealen. Als men een grote interesse heeft in het paranormale en daar gigantisch in doordraaft.

Bij gemakkelijk indutten op een lezing of voor de T.V., bij te lang en te diep slapen, bij snel flauwvallen, bij gebrekkige oriëntatievermogen, bij desinteresse. 

Het positief effect van Clematis:

Clematis wordt aangeraden aan diegenen die geneigd zijn zich terug te trekken in hun fantasiewereld, soms zelfs zodanig dat ze nauwelijks meer merken wat er om hen heen gebeurt. Men gaat conflicten met anderen het liefst uit de weg, en bij praktische problemen zoekt men de oplossing graag in vaag idealistische sferen, zonder zich er energiek voor in te zetten.

Wanneer een clematistype door het innemen van deze remedie ontwaakt uit zij droomtoestand, wordt het mogelijk om alle fantastische ideeën uit te voeren. Hij merkt dat hij inspiratie krijgt om zijn creativiteit te uiten. Hij staat met zijn benen op de grond en reageert adequaat en direct. Hij weet wat hij moet doen om zijn doel te bereiken en kan ernaar handelen. Van een dromerig, afwezig persoontje, verandert hij in een mens met een nuchtere kijk op de zaken. Hij is voor zichzelf en zijn omgeving een stimulerende, creatieve persoonlijkheid. In geval van bloedarmoede, koude ledematen en een zweverig gevoel kan Clematis eveneens goede diensten bewijzen.

Doelstelling van het gebruik van Clematis:

Meer in het hier en nu gaan leven.

Confrontaties en uitdagingen leren aangaan.

Dr. Bach over Clematis: "Deze remedie brengt stabiliteit: zij brengt de mens op een meer praktisch plan; brengt hem 'terug op aarde' [zet hem met de voeten op de grond]; en stelt hem zo in staat zijn opdracht in deze wereld te vervullen" (C.W., blz.166).

Terug

Chicory ( Cichorei, Cichorium intybus)

Wanneer Chicory gebruiken?

Als men zich bezitterig over alles en iedereen ontfermt. 

Bemoeizuchtig is en voortdurend voorstellen en aanmerkingen heeft.

De verstikkende "supermoeder" die kinderen niet kan loslaten.

Als men voor zijn schijnbare bezorgdheid en opdringerige hulp een onvoorwaardelijke dankbaarheid,  aandacht of sympathie verwacht en, in geval men die niet krijgt, zich overgeeft aan zelfbeklag en zelfmedelijden. Veinst soms ziekte om aandacht te krijgen.

Mensen die geven om te krijgen, veeleisende kinderen die steeds aandacht en liefde willen,....Huilbaby's. 

Het positief effect van Chicory:

Chicory is goed voor mensen die in hoge mate onder verliesangst gebukt gaan. Daardoor ontwikkelen ze allerlei subtiele en minder subtiele manieren om warmte en liefde als het ware af te dwingen. De tragiek is dat ze door dit manipuleren uiteindelijk het tegendeel bereiken van wat ze in feite willen: mensen gaan zich hierdoor terugtrekken. Niet zelden wordt het patroon hierdoor nog versterkt.

Chicory helpt deze negatieve spiraal te doorbreken. Het ontspant in alle opzichten en kan een aanzet geven tot relaties die niet op verwachtingen zijn gebaseerd, maar op vrijheid en respect voor elkaar.

Wanneer Chicory wordt ingenomen, groeit het vermogen om te geven aan anderen zonder daarvoor iets terug te verwachten. Het gevoel afgewezen te worden, verdwijnt. Er is een oprechte zorg en aandacht voor anderen. Liefde en warmte worden zonder enige reserve gegeven. In plaats van anderen te willen bezitten, geeft hij ruimte om een ander het leven te laten leiden volgens diens eigen plan. De Chicory-remedie haalt de "oermoeder" in iemand naar boven.

Doelstelling van het gebruik van Chicory:

Het loslaten van overtrokken verwachtingen.

Het versterken van het zelfvertrouwen.

Dr. Bach over Chicory: "Onze smart en lijden zijn vlug voorbij, als we maar voldoende de kwaliteit ontwikkelen om onszelf te verliezen door middel. van het geven van liefde en zorg aan hen die ons omringen, terwijl we ons verheugen in het heerlijk avontuur van het verwerven van inzicht en het helpen van anderen. Dit is het uiteindelijke doel: het afstand doen van onze persoonlijke belangen ten gunste van de dienstbaarheid aan de mensheid - menselijkheid" (C.W., blz. 134).

Terug

Chestnut Bud ( Kastanjeknoop, Aesculus hippocasranum gemmae)

Wanneer Chestnut Bud gebruiken?

Chestnut bud is een goed hulpmiddel voor mensen die niet in staat zijn om iets van hun ervaringen te leren. Zij hebben moeite om hun gedrag te veranderen, ook als dit niet langer efficiënt en functioneel is. Bij neiging steeds weer dezelfde fouten te herhalen en geen lessen er uit te trekken.

Voor kinderen die op school moeilijk bijleren en geen aandacht kunnen houden.

Bij personen die steeds weer de zelfde ongelukjes voorhebben,....

Je kunt zo iemand vergelijken met een fontein die steeds weer hetzelfde water sproeit. Hij of zij zit vast in zich steeds herhalende patronen, iets waar de omgeving doorgaans het meest onder lijdt. Deze mensen hebben geen contact met de diepere lagen in zichzelf, waardoor problemen niet of zeer moeizaam verwerkt worden.

Bij oppervlakkige, zorgeloze, onopmerkzame mensen, die geen vooruitgang in hun ontwikkeling maken.

Bij periodiek, klokvast terugkerende aandoeningen met eenzelfde persoon.

Chestnut bud opent gaandeweg deze diepere niveaus.

Het positief effect van Chestnut Bud:

Dit lijkt het meest op een innerlijke 'jackpot". Het regent kwartjes en inzichten. Dagelijkse ervaringen worden leermomenten. Door deze remedie kan hij verband leggen tussen hetgeen hem overkomt en zijn eigen aandeel hierin. De concentratie wordt gericht. Het Chestnut Bud-type lijkt wakker geworden. Hij reageert alert op zijn omgeving en trekt lessen uit zijn ervaringen. Leren wordt een spannend avontuur. Hij volgt de gebeurtenissen aandachtig en met plezier.

Doelstelling van het gebruik van Chestnut bud:

Het contact herstellen met het eigen innerlijk.

Het verwerken en bundelen van ervaringen, en dit kunnen omzetten in adequater gedrag.

Dr. Bach over Chestnut Bud: "Wij leren langzaam, stap voor stap, maar willen we gezond en gelukkig zijn, dan moeten we díe bijzondere les leren die ons spirituele zelf aanbiedt" (C.W., blz. 157).

Terug

Cherry Plum ( Kerspruim, Prunus cerasifera)

Wanneer Cherry Plum gebruiken?

Cherry plum is heilzaam voor mensen die bang zijn voor controleverlies. Bij angst je zelfbeheersing te verliezen. Bij een onbeheerste driftbui, emotionele uitbarsting, hysterie, op de rand van een zenuwinzinking staan,...

Bij angst anderen iets aan te doen. Uw kinderen te hard aan te pakken, gewelddadige impulsen, moorddadige opwellingen,....

Dit heeft allerlei spanningen en angsten tot gevolg: de onbewuste kennis en kracht die in ieder mens leeft kan niet ten volle beleefd en geïntegreerd worden. Er wordt te veel energie gebruikt om onbewust materiaal weggedrukt te houden, waardoor er een angstspiraal ontstaat die dikwijls erger wordt.

Deze bloesem wordt ingezet bij degenen die zelfmoordneigingen hebben en ook voor degenen die last hebben van langere perioden van angst en depressie.

Cherry plum bevordert geestelijke ontspanning op een diep niveau, en nodigt uit het onderbewuste op een veilige manier te verkennen.

Positief effect van Cherry Plum:

De rust en kalmte keren terug, wanneer Cherry Plum wordt ingenomen. De psychische chaos komt in orde. Met Cherry Plum wordt iemand redelijk en aanspreekbaar. Driftaanvallen behoren tot het verleden. Door deze remedie wordt iemand spontaan en heeft hij innerlijke rust. Het vermogen om naar zichzelf te kijken en rare neigingen een halt toe te roepen wanneer de spanning weer te veel oploopt, ontwikkelen zich. Hij realiseert zich dat hij zichzelf kan beheersen wanneer hij dat wil.

Doelstelling van het gebruik van Cherry plum:

Het verdwijnen van angstgevoelens en spanningen.

Het toelaten van grotere hoeveelheden energie.

Dr. Bach over Cherry Plum: "Zij verdrijft alle verkeerde ideeën en geeft degene die lijdt geestelijke kracht en vertrouwen" (C.W., blz. 8).

Terug

Cerato (Loodkruid, Ceratostigma willmottiana)

Wanneer Cerato gebruiken?

Cerato is geschikt voor díe mensen die niet op de eigen intuïtie durven te vertrouwen. Bij onzekerheid in de besluitvorming. Twijfelt bij een genomen beslissing of het wel de juiste was. Leeft naar de regels van een ander. Op deze manier vervreemden ze van zichzelf: het verzamelen van losse kennis en feitjes leidt niet tot een ander inzicht, wat tot gevolg kan hebben dat ze nog fanatieker gaan zoeken naar andere meningen en nieuwe kennis.

Hoewel men veel kennis verzameld heeft en een gefundeerde eigen mening heeft.

Bij voortdurende raad vragen aan anderen en te lichtgelovig hierop betrouwen.

Bij teveel belang hechten aan heersende mode, trends, behandelingen,....

Ze trekken geen consequenties uit de intuïtieve kennis die ze bezitten, maar zoeken allerlei rationeel getinte uitvluchten. Zij zoeken mensen op die het vast veel beter weten dan zijzelf en vragen tot vervelens toe om raad.

Het positief effect van Cerato:

Cerato kan helpen deze spiraal te doorbreken en weer vertrouwen te krijgen in de eigen waarnemingen. Wanneer iemand Cerato inneemt, komt diegene in contact met zijn eigen wijsheid en inzicht. Hij krijg vertrouwen in zichzelf en weet dat er maar één persoon is die precies weet wat hij nodig heeft, namelijk: hijzelf.

Door deze remedie gaat iemand recht op zijn doel af en laat zich niet leiden door anderen. Cerato verandert iemand van een zoeker in een persoon die zeker is van zijn zaak en daarnaar leeft. Zo kan hij zijn wijsheid en intuïtie gebruiken om zij weg te gaan.

Doelstelling van het gebruik van Cerato:

Vertrouwen krijgen in de eigen intuïtie.

Zelfstandig kennis vergaren en verwerken

Dr. Bach over Cerato: "Het Loodkruid zal je helpen je individualiteit en je persoonlijkheid te vinden en, bevrijd van invloeden van buitenaf, je in staat te stellen die grote gave van wijsheid, die je bezit, te gebruiken voor het welzijn van de mensheid" (C.W., blz. 108).

Terug

Centaury (Duizendguldenkruid, Centaurium umbellatum)

Wanneer Centaury gebruiken?

Bij personen met een zwakke wil, die zich al te bereidwillig en meegaand opstellen t.o.v. de wensen van de anderen. 

Ze zijn overdreven hulpvaardig en goedmoedig. Ze kunnen geen "neen" zeggen. 

Ze gedragen zich slaafs, zijn gevoelig voor lof en goedkeuring.

Als men te weinig zijn eigen individualiteit laat gelden. Niet opkomt voor zijn eigen belangen 

en teveel de invloed van een krachtig of egoïstische persoonlijkheid ondergaat. 

Zoals van superieuren, echtgenoot, dominante moeder of vader,...

Positief effect van Centaury:

Centaury wordt aangeraden aan diegenen die moeite hebben om voor zichzelf op te komen. Ze hebben een patroon ontwikkeld waarbij ze verregaand op andere mensen en hun behoeften zijn ingesteld; daardoor gaan ze aan zichzelf voorbij. Soms zijn ze mediamiek begaafd, dit kan tot allerlei nerveuze klachten leiden doordat de sensitiviteit sterker is ontwikkeld dan het ego. Ook vage lichamelijke klachten kunnen optreden zoals vermoeidheid, hoofdpijn, enzovoort.

Centaury helpt deze mensen hun innerlijke centrum te vinden.

Gebruik Centaury en kom tot de ontdekking dat het voldoening geeft om anderen te helpen wanneer je er zelf plezier in hebt. Deze remedie zorgt ervoor dat iemand grenzen kan stellen, neen durft te zeggen en zich een eigen mening vormt. Dit kan tot startproblemen leiden omdat de omgeving vaak niet gediend is van de assertieve Centaury. Het automatisch geven wordt vervangen door "geven vanuit je hart". Centaury helpt je om dienstbaar te worden aan jezelf en een eigen identiteit op te bouwen.

Doelstelling van het gebruik van Centaury:

Leren opkomen voor de eigen belangen.

Beter met conflicten om leren gaan.

Ik hou van mij hoor je nooit zingen.

Ik hou van mij wordt nooit gezegd.

Maar "ik hou van mij" ga ik toch zingen.

Want ik hou van mij,  ik meen het echt.

Harry Jekkers

Dr. Bach over Centaury: "Duizendguldenkruid, dat groeit in onze velden, zal je helpen je werkelijke zelf te vinden, zodat je een actieve, positieve werker kunt worden in plaats van een passief werktuig" (C.W., blz. 106).

Terug

Agrimony (Agrimonie, Agrimonia eupatoria)

Wanneer Agrimony gebruiken?

Bij mensen die hun moeilijkheden, zorgen en kwellende gedachten verbergen achter een masker van opgewektheid, zorgeloosheid en beschaafd optreden. Confrontaties met zichzelf en anderen worden uit de weg gegaan door zich in veel activiteiten te storten en alleen-zijn zoveel mogelijk te vermijden. Ze geven gezondheidsproblemen niet toe, maken uiterlijk een onbekommerde indruk, blijven grapjes maken.

Als men, om aan die zorgelijke gedachten te ontsnappen, steeds het gezelschap van anderen opzoekt of zijn toevlucht neemt tot het euforiserend effect van drugs,  alcohol of sigaretten.

Als men heel gevoelig is aan conflictsituaties en alles doet om de harmonie te bewaren. Dit zijn de mensen die ruzies en confrontaties vermijden, de vredestichters. Deze instelling leidt er toe dat men sterk inspeelt op andere mensen en daardoor zelden tot eigen initiatieven komt.

Agrimony vermindert de innerlijke onrust en de neiging om de omgeving te willen controleren.

Het positief effect van Agrimony:

Wanneer iemand Agrimony inneemt, lijkt het alsof er een masker afvalt. Gevoelens van verdriet, boosheid en angst worden geuit. Er kunnen tranen vloeien. Het contact met anderen verdiept zich. De roze wolk lost op en door de Agrimony-remedie wordt ontdekt dat er ook grijze dagen nodig zijn om te kunnen genieten van het leven. Deze remedie zorgt ervoor dat iemand eerlijk kan kijken naar zichzelf en anderen. Hij zal merken dat de wereld niet vergaat wanneer hij boos wordt op iemand of als blijkt dat hij ergens niet mee eens is. De "tics" of allergische reacties zullen afnemen en verdwijnen. Met Agrimony wordt het mogelijk om te worden wie je bent. 

Doelstelling van het gebruik van Agrimony:

Het accepteren en integreren van pijnlijke gevoelens en conflicten.

Inzien dat een conflict doorleefd moet worden en constructief kan zijn.

Het bevorderen van spontaniteit en innerlijke ontspanning

Dr. Bach over Agrimony: "De les van deze plant is je in staat te stellen om in de aanwezigheid van alle beproevingen en moeilijkheden in vrede te blijven, totdat niemand meer de macht over je heeft om irritatie bij je te veroorzaken" (C.W., blz. 105).

Terug

Beech (Beuk, Fagus sylvatica)

Wanneer Beech gebruiken?

Als men door zijn kritische ingesteldheid en zijn eigen bekrompen maatstaven onverdraagzaam is  en anderen snel en hard veroordeeld. Heeft door deze levenshouding weinig vrienden. Vooroordelen, minderheden die zich superieur voelen,  op een overdreven manier gehoorzaamheid, discipline, orde en stiptheid eisen van anderen,....

Als men nooit het positieve ziet in anderen, maar wel steeds de fouten of tekortkomingen. 

Niet kunnen aanvaarden dat anderen minder begaafd zijn. Heeft geen last van een slecht geweten of spijtgevoelens wanneer hij hiermee geconfronteerd wordt.

Het positief effect van Beech:

Beech is een goede remedie voor mensen die hun negatieve emoties sterk op andere mensen projecteren, en snel een kritisch oordeel over anderen vellen. Ze hebben er moeite mee de blik op zichzelf te richten. De bron van hun arrogante, kritische instelling is gelegen in onverwerkte pijnlijke emoties, die op den duur een verbitterde, afwerende houding tegenover de omgeving veroorzaken. Het invoelend vermogen is verstoord en de verbondenheid met andere mensen raakt daardoor geblokkeerd.

Beech stimuleert eigenschappen als mildheid en flexibiliteit.

Wanneer er iemand de Beech-remedie inneemt, haalt de omgeving opgelucht adem. Er komt begrip voor anderen. Het vermogen om eigen fouten onder de loep te nemen groeit. Niet zelden biedt de voorheen zo arrogante Beech zijn excuses aan voor zijn gedrag. Hij ziet dat er goede en slechte kanten zitten aan anderen en aan zichzelf. Hij wordt toleranter en is tot het inzicht gekomen dat iedereen volmaakt kan zijn op zijn eigen, unieke wijze. Voor sommige mensen die lang in een negatieve Beech-stemming hebben verkeerd, lijkt het alsof er een harde schil wegvalt rond hun hart.

Doelstelling van het gebruik van Beech:

Activeren van het vermogen om zich in te leven in de gevoelens en mogelijkheden van anderen.

Verwerken van pijnlijke en verdrongen emoties.

Aanvullende suggesties:

Leren relativeren.

Dr. Bach over Beech: "Dat we nooit de gedachten, meningen en ideeën van anderen zullen kritiseren of veroordelen, omdat we ons altijd herinneren dat alle mensen Gods kinderen zijn, die elk op hun eigen wijze ernaar streven de Heerlijkheid van de Vader te vinden" (C.W., blz. 32).

Terug

Aspen ( Esp, Populus tremula)

Wanneer Aspen gebruiken?

Bij vage, onverklaarbare angsten (angst voor het donker, voor demonen, bij paranoia,...)

Als men vraagt waar de persoon bang voor is kan hij de oorzaak niet identificeren, deze persoon kan zonder enige reden in paniek raken.

Bij voorgevoelens van een naderend onheil.

Het Aspen-type is gevoelig voor het astrale niveau, voor sfeer en emoties van zichzelf en anderen. Het kan voorkomen dat er iets gezien wordt wat andere mensen niet zien. Hij neemt vibraties van mensen om zich heen in zich op waardoor een angstaanval kan ontstaan. Ook ontbreekt het hun aan inzicht en controle over met name onbewuste patronen, zowel bij anderen als bij zichzelf. Hierdoor ontstaan onbestemde angsten en conflicten, die vooral 's nachts de kop opsteken.

Bij overdreven bijgeloof of geloof in occulte zaken (zoals helderziendheid, kaartleggen,....)

Bij angst voor fysiek geweld ( overval, verkrachting,....)

Bij kinderen: slaapwandelen, bang om alleen gelaten te worden, scheidingsangst, terugkerende nachtmerries, kind weet niet precies waar het bang voor is.

Het positief effect van Aspen:

Aspen is een remedie die veel gebruikt wordt voor kinderen die last hebben van nachtmerries, die bang zijn in het donker en die monsters onder het bed of spoken achter het gordijn denken te zien. 

De Aspen-remedie zorgt ervoor dat iemand onbevreesd en vol zelfvertrouwen in het leven staat. Hij voelt zich veilig en rustig, in staat om zijn fantasie in de hand te houden. De gevoeligheid voor sfeer blijft aanwezig, maar neemt geen bezit meer van de persoon. De vage angsten zijn overwonnen en de nachtmerries verdwijnen. Het lampje kan 's nachts uit!!

Doelstelling van het gebruik van Aspen:

Je droomleven leren begrijpen.

Het afschermen van ongewenste invloeden.

Je zonder angst kunnen begeven in andere bewustzijnsniveaus

Dr. Bach over Aspen: "Het ontwikkelen van Liefde brengt ons tot de ervaring van Eenheid, van de waarheid, dat ieder van ons voortkomt uit dene Grote Schepping. De oorzaak van al onze problemen is gerichtheid op onszelf en afgescheidenheid en dit verdwijnt zodra Liefde en Kennis van de Grote Eenheid deel worden van onze natuur" (C.W., blz. 155).

Terug

*. Eerste hulp bij ongelukken - Rescue Remedy