De Heulenaar

Praktijk voor integratieve natuurgeneeskunde

De Heulenaar ! ‘t Hoogje 6 ! 2295 HD  Kwintsheul ! 0174-295970 ! 0648-636422 ! Praktijk voor complemtaire natuurgeneeskunde

Bereikbaar van 18.00-19.00
op 0174-295970 (ma/do)
Voor afspraken en informatie.

De naam “de Heulenaar” heb ik gekozen: Allereerst omdat ik een geboren en getogen “Heulenaar” uit Kwintsheul ben, maar ook omdat “heul" Latijn is voor “brug” en de Heulenaar slaat bruggen tussen de fysieke, mentale en emotionele niveaus van ons bestaan en de daaraan gekoppelde methoden en visies van de drie grote geneeskundige systemen t.w.:

Het Westers reguliere medisch materiemodel waarbij de klacht, de symptomen, centraal staan.

Het Chinese energiemodel met de meridianen waarbij de emoties die bijdragen aan de klacht centraal staan.

Het Indiaas bewustzijnsmodel met de chakra’s (gedachtenvelden), waarbij de gedachten die bijdragen aan de klacht centraal staan.

Hieruit is een behandelwijze ontstaan die niet alleen kijkt naar de symptomen van de klacht maar ook naar de mogelijke oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. 

Bij deze aanpak wordt het belasting-belastbaarheidsmodel als uitgangspunt genomen. Waarbij belastbaarheid staat voor wat wij kunnen dragen en belasting voor wat wij moeten dragen.

Door de belastbaarheid te verhogen door uw conditie te verbeteren kunt u deze belasting beter aan waardoor klachten verdwijnen.

De piramide van Van Gelder.

De basis van de piramide bestaat uit het body-mindcomplex, het ondeelbare geheel van lichaam en geest. Hier ervaar je gezondheid, ziekte en pijn.

Bij deze visie wordt er vanuit gegaan dat mensen gezond zijn, en blijven, als er evenwicht is in, niet alleen de fysieke, maar ook de mentale en emotionele processen in ons lichaam en onze geest, ons body-mindcomplex.

Indien er op een van deze niveaus excessen of tekorten ontstaan, op fysiek, mentaal, emotioneel of energetisch gebied, ontstaat er een disbalans en worden mensen ziek en/of ongelukkig. Deze niveaus beïnvloeden elkaar ook onderling. Als een van de niveaus verstoord is dan merk je dat ook op de andere niveaus.

Het body-mind complex kan ook direct uit balans raken door trauma, vergiftiging en infectie. Een goed aangestuurd body-mindcomplex is echter veel minder vatbaar voor deze factoren.